NRK Meny
Normal

Et halvt års mammaperm viktig for barnet

Skal vi tro den ferske doktorgraden til sandefjordingen Katrine Løken, trenger ikke norske mødre å ta mer enn seks måneders fødselspermisjon.

Tonje Fjellvang

ET HALVT ÅR: En doktorgrad viser at seks måneders mammaperm etter fødselen fremmer barnets skole- og jobbforutsetninger. Men bare seks måneder. Tonje Fjellvang har ti måneders permisjon. Forskningsresultatene får ikke henne til å tenke annerledes rundt sin permisjonslengde.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Katrine Løken, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, forteller at norske mødre i dag vanligvis tar åtte- ni måneder fødselspermisjon.

Forskningen min viser at når mor er hjemme i seks måneder rett etter fødselen, får barna deres cirka fem prosent høyere lønn i arbeidslivet sammenlignet med hvis mor er hjemme bare i et par måneder. At hun er hjemme i denne perioden fører også til at to prosent flere barn fullfører videregående skole og at like mange flere tar høyere utdanning, forteller Løken, som er fra Sandefjord.

Disse effektene øker ikke hvis mor er hjemme lenger enn det første halve året.

– Bare det at mor er hjemme i disse månedene gir ganske store effekter på barnets skole- og jobbframtid.

Katrine Vellesen Løken

PROFESSOR: Katrine Vellesen Løken er 31 år, og i februar ble hun Norges yngste professor i samfunnsøkonomi.

Foto: Privat

Lite data om pappapermen

I forskningsarbeidet sitt har Løken analysert data fra Statistisk sentralbyrå.

Hun har ikke analysert hvordan pappapermen påvirker barns skole- og jobbresultater, fordi det fortsatt ikke finnes nok data om denne permisjonen.

På en kafé i Tønsberg møter vi Tonje Fjellvang, som er midt i permisjonen for sønnen Luka Elia. Hun har valgt ti måneders permisjon med 80 prosent lønn. Løkens forskningsresultater får henne ikke til å tenke annerledes rundt sin permisjonslengde.

– Jeg ønsker mest mulig tid hjemme, blant annet fordi det gjør barnet tryggere. Jeg synes det er viktigere enn barnets senere skole- og jobbprestasjoner, sier hun. Samtidig synes hun det er interessant at seks måneders mammaperm gir barnet bedre skole- og jobbforutsetninger.

– Det er veldig fint at mammapermen er med på å fremme hele barnets oppvekst.

Ann Helen Hubert Kløw

ANDRE FAKTORER: Ann Helen Hubert Kløw tror at også andre faktorer enn lengden på morens permisjon påvirker barnets fremtidige skole- og jobbprestasjoner. I barnevogna ved siden av henne sover tre måneder gamle Edwin.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Forskningsresultatene får heller ikke den nybakte moren Ann Helen Hubert Kløw til å tenke annerledes rundt lengden på sin permisjon.

– Resultatene er spennende, men jeg ville gjerne visst mer om hva forskningen baserer seg på. Jeg tror det blir litt for enkelt å tenke at resultatene kun skyldes at mor er hjemme i denne perioden. For eksempel kan foreldrenes utdannelse ha betydning, sier hun.

Løken understreker at også andre faktorer enn mors permisjonslengde påvirker barns skole- og jobbframtid.

Lite permisjon i mange land

Det er svært få norske mødre som tar mindre enn et halvt års fødselspermisjon.

– Men på 90-tallet var det vanlig at mødre gikk tidligere tilbake til jobb. I mange andre land i dag, spesielt i USA, er mange fremdeles nødt til å gå veldig tidlig tilbake til jobb, sier Løken.