Vil ha Essoskogen som friluftsområde

Styringsgruppa Slagentangen krever at deler av Essoskogen reguleres tilbake til friluftsområde.

Gruppa består av beboere og naturvernorganisasjoner som er motstandere av et planlagt søppelforbrenningsanlegg i området.

Regulert til industriformål i 1999

Området er mye brukt til friluftsliv og har sjeldne plantearter, men ble i 1999 regulert til industriformål.

Vil omregulere

Styringsgruppa Slagentangen mener det blir umulig for kommunen og grunneieren Esso å utnytte området til industriformål på en forsvarlig måte slik reguleringsplanen sier, hvis det bygges forbrenningsanlegg der.

Derfor har de i et brev til kommunen bedt om at området blir omregulert til LNF-formål (landbruks,- nærings- og friluftsformål).

- Må legges et annet sted

Dersom Vestfold først skal ha et søppelforbrenningsanlegg, må det legges et annet sted der det ikke belaster bomiljø og verneverdig natur, mener Ida Sakshaug.

- Det bør heller ligge nær god infrastruktur, ved E 18 eller ved jernbanen, sier hun. Når vi bor så tett som vi gjør her i Tønsberg, bør det absolutt legges et annet sted, legger hun til.

Sakshaug peker på at Tønsberg er en av de beste kommunene i landet når det gjelder kildesortering.

- Jeg syns det er urettferdig at vi skal ta i mot søppel fra alle andre. Skal vi bruke vår fine natur til det? spør Ida Sakshaug.