NRK Meny
Normal

Vil ha Essoskogen som friluftsområde

Styringsgruppa Slagentangen krever at deler av Essoskogen reguleres tilbake til friluftsområde.

Gruppa består av beboere og naturvernorganisasjoner som er motstandere av et planlagt søppelforbrenningsanlegg i området.

Regulert til industriformål i 1999

Området er mye brukt til friluftsliv og har sjeldne plantearter, men ble i 1999 regulert til industriformål.

Vil omregulere

Styringsgruppa Slagentangen mener det blir umulig for kommunen og grunneieren Esso å utnytte området til industriformål på en forsvarlig måte slik reguleringsplanen sier, hvis det bygges forbrenningsanlegg der.

Derfor har de i et brev til kommunen bedt om at området blir omregulert til LNF-formål (landbruks,- nærings- og friluftsformål).

- Må legges et annet sted

Dersom Vestfold først skal ha et søppelforbrenningsanlegg, må det legges et annet sted der det ikke belaster bomiljø og verneverdig natur, mener Ida Sakshaug.

- Det bør heller ligge nær god infrastruktur, ved E 18 eller ved jernbanen, sier hun. Når vi bor så tett som vi gjør her i Tønsberg, bør det absolutt legges et annet sted, legger hun til.

Sakshaug peker på at Tønsberg er en av de beste kommunene i landet når det gjelder kildesortering.

- Jeg syns det er urettferdig at vi skal ta i mot søppel fra alle andre. Skal vi bruke vår fine natur til det? spør Ida Sakshaug.