ESA legger én ball død

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har avsluttet en sak mot Norge om retten til havnetilgang i Sandefjord havn.

Det var Fjord Line som ba ESA undersøke om Norge har opptrådt i strid med EØS-avtalen. Bakgrunnen var at fergeselskapet i 2012 søkte om tilgang til havnen, men Sandefjord kommune avslo.

Et forlik august 2015 mellom Fjord Line, Sandefjord kommune og konkurrenten Color Line gjør at ESA dropper å undersøke saken nærmere.

ESA fortsetter likevel å undersøke om Color Line og Sandefjord kommune kan ha brutt konkurransereglene i EØS-avtalen i en beslektet sak.

Fjord Line og Color Line
Foto: Pressefoto