Endring i bålreglene

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. – De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim, i en pressemelding onsdag.

Bål i skogen
Foto: Igor Tratkowski / NRK