Fyller du bensin og prater i mobilen?

Mange bensinstasjoner ber seg frabedt mobilbruk mens det fylles drivstoff. Hvorfor?

Mobilbruk ved drivstofffylling

HAR VEL HENDT: Kjell-Kåre Gjertsen snakker sjelden i mobilen mens han fyller drivstoff. Men, det har vel hendt medgir han – alltid med handsfree, også er det jo diesel jeg fyller da, bensindamp er vel mer lettantennelig, påpeker han.

Foto: Thor Olav Moen

"For din egen sikkerhet", står det på skiltene på bensinstasjonene. Forbudet mot bruk av åpen ild, for eksempel i form av røyking virker i likhet med å slå av motoren før du fyller drivstoff ganske selvsagt. Men, å ikke bruke mobiltelefon under tanking virker ikke like intuitivt for alle.

– Kan forårsake brann eller eksplosjon

Tore Revå
Foto: Esso Norge

– Forbudet ble innført i Esso i1999, på verdensbasis. Bakgrunnen er å sikre mot eksplosjonsfare, og frykt for gnister som kan antenne de brennbare væskene folk fyller, opplyser informasjonssjef Tore Revå i Esso Norge.

– Bensindamp er eksplosjonsfarlig, og derfor er området rundt bensinpumper det vi kaller en eksplosjonsfarlig atmosfære. Alt som kan virke som en tennkilde er forbudt å bruke innenfor dette området. Dette er regulert Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære (ATEX-forskriften) som gjelder alle bensinstasjoner, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer i DSB.

Spørsmålet om hvor sannsynlig det er at dette faktisk skal skje svarer Tore Revå i Esso slik på:

mobilforbud

EKSPLOSJONSFARE: Det er en teoretisk mulighet for at mobiltelefoner kan lage gnister som kan antenne gass fra drivstoff under tanking på bensinstasjoner.

Foto: Vegard Lilleås

– Bakgrunnen den gang dette ble innført var at det gikk fortellinger om at det hadde oppstått branner på bensinstasjoner i Asia med mobiltelefon som brannårsak. Det er jo mange år siden, og kanskje kan vi revurdere forbudet etter år med erfaringer, og nyere mobiltelefoner. I sin tid ble det antatt at gnist/eksplosjonsfaren var størst om man fikk en innkommende samtale. Det er ikke sikkert det er slik med moderne mobiltelefoner, men inntil videre opprettholdes forbudet.

Mobilforbud drivstoff

NB! Skru av motoren, unngå åpen ild OG bruk av mobiltelefon mens du tanker bilen.

Foto: Thro Olav Moen

Han tror de fleste overholder mobilforbudet under fylling av drivstoff.

NRK var ute på tre ulike bensinstasjoner i Tønsberg og snakket med en håndfull bilister som fylte drivstoff. De fleste sa de aldri pratet i telefonen mens de tanker bilen.

drivstoff

ALDRI: Odd Erling Jensen har mobilen i lomma, men bruker den aldri mens han fyller bensin på bilen.

Foto: Thor Olav Moen

– Jeg var ikke klar over regelen, men synes det er intuitivt ikke bruke mobilen mens jeg tanker, men jeg har den i lomma – og bruker den som "lommebok" til bensinkortet, sier Odd Erling Jensen.

Dette er Elise Malmberg og Helgi Jònsson enige i:

– Vi bruker aldri mobil mens vi fyller drivstoff, sier de to.

Kjell-Kåre Gjertsen og Harald Danielsen medgir begge at det nok har hendt at de snakker i mobilen og fyller diesel, men at de prøver å unngå det.

Vi vet jo fra media at det har skjedd at mobiler tar fyr, så konklusjonen blir at det er greit å ha dette i bakhodet.

Mobilbruk ved dieselfylling

MO-BIL: Harald Danielsen er selger og kjører mye bil. Han prater i telefonen mens han fyller diesel iblant, men prøver å unngå det.

Foto: Thor Olav Moen