NRK Meny
Normal

Eiendomsrett i strandsonen

Boligeiere i strandsone-områder på Nøtterøy får samme rettigheter som boligeiere ellers på øya.

Alle som har bolig i områder regulert for landbruk, natur og friluftsliv (LNF) på Nøtterøy, skal få samme rettigheter som de som har bolig i boligregulert område.

Det blir resultatet av samarbeidet mellom Fremskrittspartiet, Høyre og Krf i kommunen.

Gruppeleder for Fremskrittspartiet, Svein Fagereng, sier Nøtterøy blir en foregangskommune.

På Nøtterøy er det ca. 800 eksisterende boliger i LNF-områdene, ifølge utviklingssjef i kommunen. Disse ble i hovedsak bygget før plan- og bygningsloven trådte i kraft i 1985. Ifølge Fagereng er forandringen en synliggjøring av at de viktigste bærebjelkene i liberalisme og konservatisme er eiendomsretten.

Fagereng sier at alle som har bolig i såkalte LNF-områder i Nøtterøy kommune skal få lov til å gjøre endringer med sitt hus, akkurat slik som de som bor i et boligregulert område.

- De skal kunne bygge på boligen sin, reparere den og bygge den opp igjen dersom den brenner, sier Fagereng.

I første omgang kommer det til å bli beskrevet i kommuneplanen at man har de samme rettighetene med bolig i LNF-område, som med en bolig i et vanlig boligområde.