Her har alle barnehagene egen spesialpedagog

Nøtterøy og Tjøme kommuner har en spesialpedagog i hver barnehage for å hjelpe barn som strever. Utdanningsforbundet støtter tiltaket og har ikke hørt om noe lignende.

Christian Wike er spesialpedagog på fulltid i Tiriltoppen barnehage.

I Tiriltoppen barnehage på Nøtterøy jobber spesialpedagog Christian Wike på heltid.

Foto: Martine Furulund

Barn kommer løpende for å hilse på når spesialpedagogen Christian Wike går inn på avdelingen «Ovnsrøret» i Tiriltoppen barnehage.

Han hjelper barn å få venner, til å fungere bedre sosialt eller lærer barn til å snakke bedre, blant annet, her i barnehagen.

– Nå blir jeg kjent med barna og får en relasjon før jeg skal inn og gjøre tiltak. Det er veldig viktig, sier Wike.

Nøtterøy og Tjøme kommune, som blir Færder kommune fra nyttår, skal bruke 11,5 millioner kroner årlig på å ha en spesialpedagog i hver eneste barnehage, både kommunal og privat. Kommunene startet opp med ordningen i høst.

Med en spesialpedagog ansatt i barnehagen får barn hjelp raskere enn før.

– Siden jeg er her hver dag, kan jeg gå inn i situasjoner mye tidligere enn hvis jeg hadde blitt tilkalt, sier Wike.

Måtte vente på hjelp

Tidligere måtte barnehagen kontakte Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), hvis barnehagen ønsket hjelp av en spesialpedagog.

Det kunne ta to-tre måneder før PPT kom til barnehagen, fordi de jobber flere steder, forteller leder Marion Kolpus i Tiriltoppen barnehage.

– Nå har vi en ressurs på huset. Det er enklere å ta tak i utfordringer når både ungene, personalet og foreldrene kjenner Christian, sier Kolpus.

Marion Kolpus i Tiriltoppen barnehage.

Marion Kolpus, leder i Tiriltoppen barnehage, sier at terskelen for å få spesialpedagogisk hjelp har blitt mye lavere nå.

Foto: Martine Furulund

Hun sier at hvis et barn sliter fordi foreldrene har gått fra hverandre, kan Christian gi barnet ekstra støtte. De ansatte kan også be Christian om råd og de andre pedagogene kan bruke mer tid på de andre barna.

Tidlig hjelp

Barnehagefaglig ansvarlig Inger Johanne Røkenes i Nøtterøy kommune sier de innførte tiltaket, fordi antall barn som trengte hjelp fra spesialpedagoger økte. De ville også gi barn tidlig hjelp.

– Har du en god ballast fra barnehagen i språk og sosiale ferdigheter, er du bedre rustet til å begynne på skolen, sier Røkenes.

Røkenes mener de er de eneste kommunene i Vestfold som har denne ordningen. Politisk rådgiver Turi Pålsrud i Utdanningsforbundet har heller ikke hørt at andre kommuner har et slikt tiltak.

– Jeg tror det er mest vanlig at slik kompetanse samles i kommunen og ikke direkte i enkelte barnehager, sier Pålsrud.

Hun mener spesialpedagogene sikrer at barn som sliter, blir fulgt opp.

Fornøyde foreldre

Marte Gundersen Berg er leder av FAU og har to barn i Tiriltoppen barnehage. Hun tror den nye ordningen gjør det enklere for foreldre å si fra hvis barnet har utfordringer.

– Det er mindre skremmende å ta kontakt når vi ser ham her i gangene, sier Berg.