NRK Meny
Normal

Dumping av båter skader miljøet

Kasserte fritidsbåter utgjør en stor miljøtrussel i Norge. Det finnes ingen god gjenvinningsordning for disse båtene, og bare 20 prosent av båteierne tar seg bryet med å gjenvinne båtene sine.

Dumpede båter på Vallø båthavn

FORLATTE: 5000 båter blir årlig dumpet i Norge, og bare 20 prosent av båteierne tar seg bryet med å gjenvinne båtene sine. En rapport viser at det sårt trengs en gjenvinningsordning for kasserte båter. Her fra Vallø båthavn i Tønsberg.

Foto: Linn Løkken/NRK

Konsulentfirmaet Mepex leverte nylig en rapport der de konkluderte med at noe må gjøres før miljøskadene fra disse båtene blir betydelig større.

– Om fem- ti år vil avfallet fra kasserte båter trolig være seks syv ganger større enn i dag. Nå begynner nemlig de større båtene å bli klare for utrangering. Innholdet i båtene som blir kassert de neste årene vil medføre mye større miljøutfordringer enn i dag, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Firmaet har laget rapporten på vegne av Miljødirektoratet, etter at Miljøverndepartementet ba dem om å utrede en produsentansvarsordning for kasserte fritidsbåter.

– Dagens kasserte fritidsbåter inneholder veldig mye miljøgifter. Dette kan absolutt representere en stor risiko hvis båtene blir brent, lagret og dumpet i havet. Miljøgiftene i båter lekker ut i naturen, sier Syversen.

Gjenvinningsordning trengs

Rapporten viser at det sårt trengs en gjenvinningsordning for kasserte båter, men Syversen tror ikke det er mulig å få på plass en slik ordning før om ett til to år.

Spørsmålet er hvem som skal betale for denne ordningen. Det er nærliggende å tenke et system der man finansierer en del av arbeidet med sikker håndtering av kasserte båter gjennom å legge et gebyr på kjøpssummen på nye båter, mener han.

Ifølge Syversen har Miljøverndepartementet kjent til miljøtrusselen kasserte båter utgjør en god stund.

I en e-post svarer klima- og miljøminister Tine Sundtoft at det i utgangspunktet er eiers ansvar å levere båter til forsvarlig behandling når de ikke har bruk for dem lenger.

– Det er laget flere rapporter og fremmet flere forslag om hva som skal gjøres for å øke innsamlingen av båtene. Det har imidlertid vært usikkerhet knyttet til omfang av problemet, mulig miljøskader og kostnader, skriver Sundtoft.

Ifølge ministeren kommer Miljødirektoratet snart med en anbefaling om en produsentansvarsordning.

Marina Askeland

NEGATIVT:- Båthavna taper penger på de forlatte båtene. Ingen betaler for plassen de opptar, og mange av båtene kunne blitt sjøsatt, sier Marina Askeland, dagleg leder av Vallø Marina.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Eierne må melde seg

På Vallø båthavn står det for øyeblikket cirka ti forlatte båter som ingen vil vedkjenne seg.

– Vi ønsker veldig at eierne av disse båtene melder seg, selv om det kanskje bare er for å si at de ikke har råd til å gjøre noe med dem. Melder de seg, kan vi kanskje finne en løsning for å fjerne båtene, sier daglig leder av havna Marina Aspeland, og legger til:

– Fordi båthavna er en offentlig eiendom kan ikke vi bare fjerne båter som har blitt satt her.