Drukningsulykker halvert

Det er en halvering i antall drukningsulykker i Vestfold hittil i år, sammenlignet med fjoråret. Ved utgangen av september hadde fire personer mistet livet i drukningsulykker, mens på samme tid i fjor var tallet ni. I 2014 døde 14 mennesker av drukning i Vestfold, og den hyppigste årsaken er fall fra land eller brygge.