Dropper å amme

Det er bekymringsfullt at flere kvinner gir opp tidlig å amme barnet sitt, selv om de ønsker å få det til, sier fylkesleder Marianne Eidhamar i Den norske jordmorforeningen til Tønsbergs Blad. Hun viser til at morsmelk er verdifull næring for barnet og gir helsegevinster for mor. Kommunene har fått penger over statsbudsjettet til jordmortjenesten og hun oppfordrer kommuner til å bruke pengene på å gi kvinner god oppfølging i barseltiden.