Drar paralleller til den kalde krigen

Kapteiner på luftforsvarets stasjon på Mågerø mener en nedleggelse fører til hull i overvåkningen av Norges luftrom. Økt russisk aktivitet i Nordområdene bekymrer spesielt.

Landsdelskommando Nord-Norge

<Deler av aktiviteten på Mågerø, skal flyttes til Reitan. Her fra kontrollrommet på Reitan.

Foto: Forsvaret

Inne i fjellet, på luftforsvarets stasjon Mågerø, overvåkes det norske luftrommet døgnet rundt. På en storskjerm vises alt som fanges opp av militære radarer. Her foregår alt av kontroll og varsling.

Da det nyeste og mest avanserte våpenet i det russiske forsvaret, jagerflyet SU-34 Fullback, dukket opp på norskekysten 29. oktober, var det her på Mågerø det ble oppdaget.

130 Luftving på Mågerø samarbeider med forsvarets andre kontrollrom på Sørreisa i Troms om å overvåke det norske luftrommet. Denne gangen var det Mågerø som ledet operasjonen med å få Norske F-16-fly i lufta for å avskjære de russiske jagerflyene i luftrommet over Bodø.

Les også:

Russisk bekymring

Det er ingen tvil om at Norges sikkerhet blir truet.

Kaptein Raymond Olsen

Kaptein Raymond Olsen og Kaptein Daniel Berg Eriksen, uttrykker bekymring over den russiske tilstedeværelsen.

– Vi ser at den russiske flyaktiviteten har økt. Vi har mye å gjøre og det gjør meg sikrere på hvor viktig jobben vår er. Med dagens løsning kan vi ivareta 100 prosent av luftovervåkningen over hele Norge. Vi har alltid mulighet til å dekke opp for hverandre hvis den ene faller ut, sier Berg Eriksen.

Mot nedleggelse av Mågerø

Kaptein Raymond Olsen og kaptein Daniel Berg Eriksen er bekymret for hva som vil skje med overvåkningen av luftrommet når Mågerø legges ned. Foto: Karin Grønn Madshus

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Når 130 Luftving Mågerø legges ned som planlagt i 2016, får Norge ett kontrollrom på Sørreisa i Troms med redundans for Sørreisa på Reitan hvor deler av aktiviteten på Mågerø skal flyttes.

Samtidig som russerne bygger opp styrken, legges Mågerø ned. Forsvarets overvåkning av luftrommet blir, ifølge Olsen og Berg Eriksen mer sårbar.

Les også:

– En svakhet

Fylkesmannen i Vestfold mener nedleggelsen bør revurderes selv om Reitan skal ivareta redundans for Sørreisa.

I et brev til forsvarssjefens fagmilitære råd pekes det på de sikkerhetspolitiske endringene med utviklingen i Øst-Europa, russisk styrkeoppbygging, aktivitet i Nordområdet og fremveksten av ekstreme terrororganisasjoner.

– Mågerø er en av de sentrale stasjonene som NATO har for å styre lufttrafikken. Vi mener det er en svakhet å gjøre to stasjoner til én. Vestfold har vært helt sentral i forsvaret av hovedstaden under den kalde krigen. Hvis Mågerø forsvinner har vi bare Heimevernet med begrenset mulighet til å overvåke sjøområder, luftområder og landområder, sier Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef.

Norge truet

Olsen og Berg Eriksen er usikre på om støtten med redundans på Reitan vil fungere slik det skal.

De mener det er for mye usikkerhet og for lite planlegging knyttet til det som skal skje i 2016.

– Vi må regne med at deler av luftrommet vil være svart. Kanskje vi bare får overvåkning 80–90 prosent av årets 365 dager. Vi vet ikke, sier Olsen.

Ifølge Olsen er det ingen tvil om at Norges sikkerhet blir truet. Kapteinene mener at kritisk viktig kompetanse forsvinner ved nedleggelse av Mågerø.

Les også:

– Det er halvannet år igjen og ingenting er blitt gjort siden vedtaket, sier Berg Eriksen.

Kanskje vi bare får overvåkning 80-90 prosent av årets 365 dager. Vi vet ikke.

Kaptein Raymond Olsen

– De har ikke overbevist oss om hva som er teknologisk mulig og samtidig økonomisk forsvarlig. Fordeler og ulemper må kartlegges. Vi får bare ullent svar på hvordan det blir på Reitan. Skal man legge ned Mågerø må noe være klart i den andre enden, sier Olsen.

Endret trusselbilde

Berg Eriksen mener kontroll av jagerfly må sitte i ryggmargen. Han mener verdensbildet bør gi de viktigste føringen.

– Det er ikke det samme som for to-tre år siden. Dette handler om mer enn at det er vanskelig å flytte på seg. Vi er opptatt av systemet og at vi jobber for Norge. Dette er mer enn en jobb, sier Berg Eriksen.

Olsen stiller også spørsmål ved investeringer av nye F-35 jagerfly.

– Det er en investering som ikke er verdt noe uten den styringen og kontrollen som vi leverer, sier han.

Vurderer tiltak

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var ikke tilgjengelig for kommentar i denne saken, men kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, Lars Gjemble, skriver følgende i en e-post til NRK:

– Gjennom Stortingets behandling av langtidsplanen for forsvarssektoren ble det vedtatt at Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned. Luftforsvarets kontroll- varslingsskole skal flyttes fra Mågerø til Sørreisa og Luftforsvarets programmeringssenter flyttes fra Mågerø til Reitan. Det legges opp til at driften av Mågerø er avviklet i løpet av 2016.

– Forsvarsdepartementet har til vurdering justeringer til iverksettingen av enkelte tiltak vedrørende avviklingen. Dette er nå til behandling i Forsvarsdepartementet, og vi vil komme tilbake til dette når en beslutning er fattet. Tiltakene som er til vurdering har ingen sammenheng med den sikkerhetspolitiske situasjonen.