NRK Meny
Normal

Dømt til fengsel for vold mot sønn (14)

Tok grep rundt nakken hans og sendte ham på rommet.

En 48 år gammel mann er i Agder lagmannsrett dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager gjøres betinget, for å ha vært voldelig mot sin 14 år gamle sønn i en periode på fem måneder. Lagmannsretten opprettholder dommen fra Tønsberg tingrett.

Gutten forklarte i retten om en rekke tilfeller hvor hans far hadde løftet ham etter ørene og tatt grep rundt nakken hans for å sende ham på rommet.

Ved en anledning skal han også ha tatt grep rundt guttens hals, løftet han opp og ført han vekk fra spiseplassen ved hjelp av kraftige grep rundt halsen.

48-åringen erkjente forholdene i retten og forklarte at han var opprådd over guttens oppførsel. Han var i ferd med å flytte ut av hjemmet, og mente 14-åringen reagerte på dette. Foreldrene forklarte at 14-åringen kunne være vanskelig.

Ba om hjelp

I straffeutmålingen har lagmannsretten tatt hensyn til at foreldrene hadde søkt om hjelp til å håndtere gutten.

Lagmannsretten har også tatt hensyn til at handlingene er utført spontant og som en reaksjon på at gutten nektet å stå opp eller legge seg om kvelden, og viser til at handlingene ikke bærer preg av straff.

I skjerpende retning er det lagt vekt på at volden fant sted i hjemmet og at volden er begått av barnets far. Retten viser til at dette representerer grove tillitsbrudd, og at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i saker som gjelder vold mot mindreårige. Det legges også vekt på at 14-åringen var sårbar og deprimert på grunn av samlivsbrudd i familien.

I tillegg til fengsel må 48-åringen betale 12 000 kroner i saksomkostninger.