Dømt til fengsel for ti år gammel sak

En mann fra nordre Vestfold er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år.

Nordre Vestfold Tingrett.
Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Mannen i slutten av 20-årene ble i Nordre Vestfold tingrett dømt til to års fengsel, men halvannet år av dommen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Overgrepene han nå er dømt for, skjedde tilbake i 2005 i en tidsperiode på bare noen uker. Da skal mannen ha ligget i samme seng som den fornærmede gutten, som den gangen var 11 og et halvt år. Der skal de ha tatt på hverandres kjønnsorganer og de skal ha gjennomført seksuelle handlinger.

Fornærmede holdt tyst om overgrepene frem til 2014, da klarte han ikke "holde på hemmeligheten lenger", heter det i dommen. Årsaken til det var at han var redd for å ikke bli trodd og for å bli stemplet som homofil.

Mannen og fornærmede er i slekt og har jobbet i samme firma i flere år, noe som har komplisert det hele.

Misbrukt tillitsforhold

I straffeutmålingen vektlegger retten den store alders- og utviklingsforskjellen det var mellom de to på gjerningstidspunktet, og at mannen har ved sin atferd utnyttet og misbrukt tillitsforholdet mellom de to.

I formildende retning la retten vekt på at overgrepene skjedde for rundt ti år siden, og at mannen var under 18 år på gjerningstidspunktet og derfor ikke bør idømmes ubetinget fengsel.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 100 000 kroner i oppreisning til fornærmede, og saksomkostninger på 20 000 kroner.

Mannens advokat Ole Tom Røed opplyser at dommen er anket til lagmannsretten, og kommer opp der en gang til høsten.