Byttet steroider mot en malerjobb

Mann oppbevarte to kg amfetamin og to kg hasj i en bod som ikke tilhørte han. Dømt til fengsel i over tre år.

Sandefjord tingrett.
Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

En 31 år gammel mann ble i Sandefjord tingrett dømt til fengsel i tre år og fire måneder for blant annet å ha oppbevart større mengder narkotiske stoffer.

I 2015 ble to kilo hasj og to kilo amfetamin plassert i en bod i Sandefjord. Boden tilhørte faren til en kamerat av 31-åringen.

I retten forklarte han at han skyldte penger til folk og at det var derfor han måtte oppbevare narkotikaen.

Byttet malerjobb mot steroider

I 2015 hadde 31-åringen store ambisjoner om å begynne å trene. Han hadde en bekjent som kunne få tak i anabole steroider.

For å betale for dette utførte han en malerjobb som byttehandel.

Denne tiden ruset domfelte seg mye og det ble lite trening. De anabole steroidene ble derfor liggende urørt i kjøleskapet.

Skøyt på blink med rifle

Han er også dømt for å ha skaffet seg en rifle med lyddemper og ammunisjon.

Han forklarte i retten at denne skulle brukes til å skyte på blink. Lyddemperen fulgte med, og mannen betalte bare 5000 kroner for dette.

Han visste at det var ulovlig å ha våpenet, og han er tidligere dømt for slike forhold.

Han erkjente alle forholdene, og har nå planer om å komme seg ut av det kriminelle miljøet.

Ønsker et nytt liv

Han vil bli rusfri og gjør flere tiltak for å oppnå dette mens han soner dommen. Han ønsker å bli tømrer, og tar utdannelse i fengselet.

Både moren og hans nåværende kjæreste har vitnet i retten, og begge har trua på at han skal klare å bli rusfri denne gangen. Kjæresten og domfelte ønsker å flytte bort fra Vestfold når han har sonet ferdig.

I tillegg til fengsel blir både våpen, ammunisjon og diverse utstyr for salg av narkotika inndras. Han får i tillegg en bot på 19.800 kroner.