Dømt for narkotikabruk

En 44 år gammel kvinne er i Sandefjord tingrett dømt til samfunnsstraff i 118 timer for ulovlig å ha brukt og oppbevart en betydelig mengde narkotika. Siden hun er i en rehabiliteringssituasjon, har retten sett bort fra påtalemyndighetens forslag om fem måneders fengsel. Kvinnen har erkjent forholdet og må gjennomføre samfunnsstraffen i løpet av fem måneder.