Dømt for kjøring uten førerkort 24 ganger

Mannen er også dømt for ruspåvirket kjøring en rekke ganger tidligere.

Inngangsdøren til Larvik tingrett.

UBETINGET FENGSEL: En larvikmann må i fengsel etter å ha kjørt uten førerkort i ruspåvirket tilstand.

Foto: Thor Olav Moen / NRK

En 46 år gammel mann er i Larvik tingrett dømt til 30 dagers fengsel for kjøring uten førerkort.

Det var den 24. gangen mannen fikk en dom for kjøring uten førerkort.

Mopeden mannen kjørte hadde heller ikke gyldig forsikring.

Ble ikke trodd

Mannen forklarte i retten at han trodde han ikke trengte førerkort for moped.

Retten trodde imidlertid ikke på mannen og la vekt på at 46-åringen tidligere har mistet førerkortet, og i februar i år fikk forelegg for kjøring av moped uten førerkort.

Mannen var påvirket av både alkohol og amfetamin da han ble stoppet av politiet.

– Bruker amfetamin jevnlig

Han er tidligere dømt for ruspåvirket kjøring en rekke ganger, og dette var den tredje domfellelsen for ruspåvirket kjøring på ti år.

46-åringen erkjente forholdet i retten og forklarte at han bruker amfetamin jevnlig.

Ifølge dommen var forholdene av en slik art at de tilsier en bot på 1,5 ganger inntekten, men da mannen er uføretrygdet fravek retten dette og ga ham en bot på 5000 kroner.