NRK Meny
Normal

Dommen i Kristin-saken faller torsdag

Henning Hotvedt ble dømt til 12 års fengsel i 2001, og senere frifunnet. Medlem av Dommernes mediegruppe tror han får en tilsvarende straff denne gangen.

39-åringen som er tiltalt for drapet på Kristin Juel Johannessen sitter i Borgarting lagmannsrett

FUNNET SKYLDIG: Kristin-saken går i Borgarting lagmannsrett. Torsdag ble tiltalte funnet skyldig i drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen. Dommen er ventet om en uke.

Foto: Tegner: Marco Vaglieri / NRK

Torsdag ble det klart at 40 år gamle Henning Hotvedt ble kjent skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen 5. august 1999 på Mørk i Larvik. Hvor mange år i fengsel han må sone, er derimot ikke avklart ennå.

Hotvedts forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier at det i utmålingen av straffenivået bør være formildende at det er gått så mange år siden drapet.

Kristins familie mener imidlertid at det momentet bør ha en skjerpende effekt fordi det har vært en belastning på dem.

Delte meninger

Mannen som nå er funnet skyldig, ble i 2001 dømt for drapet – da til 12 års fengsel. Den dommen ble imidlertid anket, og opphevet.

Rune Bård Hansen.

STRAFFEUTMÅLING: Selv tror Rune Bård Hansen at tidsmomentet i saken vil få en forholdsvis liten betydning for straffeutmålingen. (arkivbilde)

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lagdommer og medlem av Dommernes mediegruppe, Rune Bård Hansen, antar at straffenivået kan bli omtrent som den gang.

– Det er vanskelig å si, men mitt anslag er at det vil ligge et sted mellom 10–11 og 14 år. Jeg skal være forsiktig med å anslå noe særlig mer enn det i en sak jeg ikke har fulgt selv, sier han.

– Det er 17 år siden drapet ble begått. Har det noen betydning?

– Det har det vært litt delte oppfatninger om i jussen.

– Man kan si at når ting blir gamle, vil også en så grusom sak få et visst slør over seg. Andre vil si at han har vært ute i mange år, når han egentlig skulle sittet og sonet.

– En annen måte å se det på er om det skal være formildende at han har sluppet unna den dommen han skulle hatt den gangen i så mange år.

– Kan ikke anke skyldspørsmålet

Ifølge lagdommeren er juryens kjennelse endelig, og han sier at det ikke er mulig å anke det spørsmålet.

– Ankemuligheten vil i praksis gå på straffeutmålingen, og det kan nok fort komme fra en av partene.

Dom i saken faller torsdag i neste uke.