Disse ti har høyest formue i Larvik

Kvinnen med høyest formue i Larvik, er også kvinnen som har høyest formue i Vestfold.

Se listen over de ti personene med høyest formue i Larvik her.

Vi gjør oppmerksom at det kan være feil i listene. Tallene er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet. Tallene kan inneholde feil som vil bli rettet når klagebehandlingen er ferdig.

Ti med høyest formue i Larvik i 2014

Navn

Fødselsår

Kommune

Formue

Inntekt

Skatt

Mille-Marie Treschow

1954

Larvik

704.551.023

1.278.133

7.495.372

Mette Lundh Håkestad

1958

Larvik

340.586.138

2.399.659

4.251.688

Elin Lundh

1960

Larvik

298.277.127

152.041

3.000.645

Ivar Arvid Molvær

1953

Larvik

154.086.953

53.406.430

15.947.745

Trygve Bøe

1959

Larvik

132.518.398

16.631

1.315.184

Arthur Buchardt

1948

Larvik

130.587.116

1.395.743

1.743.351

Fridtjof Johannes Lorentzen

1959

Larvik

107.136.606

0

1.051.484

Tom Hvaal

1965

Larvik

103.148.539

972.444

1.394.412

Svein Håkon Marthinsen

1958

Larvik

94.361.355

3.779.268

2.047.270

Thore Liverød

1962

Larvik

90.893.360

10.624.315

3.812.728

Kilde: Tall fra Skatteetaten