NRK Meny
Normal

Diakon sa opp jobben etter homo-liturgi

Over 1100 personer har meldt seg ut av kirken etter at homofile har fått grønt lys til å gifte seg i kirken. En av dem er diakon Bente Pladsen.

Bente Pladsen

FØLER SEG FREMMEDGJORT: Bente Pladsen, avtroppende diakon i Tønsberg domkirke, sa opp jobben sin på onsdag. – Jeg føler at jeg blir fremmedgjort, marginalisert og definert. Denne debatten har handlet mye om å bli satt i boks, og det ønsker jeg å slippe, sier hun.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Da den nye vigselsliturgien for likekjønnede par ble gyldig ved midnatt 1. februar, bestemte diakon i Tønsberg domkirke, Bente Pladsen, å si opp jobben.

Hun mener vedtaket er for radikalt til at hun kan fortsette.

– Jeg synes at det er veldig vanskelig å fortsette nå. Jeg kan ikke se at det finnes noe støtte i Bibelen når det gjelder innføring av en liturgi for likekjønnet vigsel, sier Pladsen.

Enstemmig vedtak

I 1997 konkluderte et enstemmig bispemøte at likekjønnet vigsel var kirkesplittende vranglære. Et samlet bispemøte var enige om at kjønnsnøytral ekteskapsforståelse strider mot kristen tro også i 2004 og 2005.

Men i år så var det ikke en av biskopene som gikk imot flertallsvedtaket om å åpne opp for vigsel av likekjønnede i Den norske kirke.

Pladsen mener at biskopene har lagt skriftene til siden og opplever at de har valgt enhet framfor sannheten.

– Det har vært tolkningsrom for kvinnelige prester, skilsmisse og gjengifte, fordi det er veldig mange tekster som kan forsvare disse tingene. Men når det gjelder likekjønnet vigsel, så er Bibelen klar på alle måter. Dette striden imot Guds ord.

– Det bør være rom for begge syn

Biskopen i Tunsberg, Per Arne Dahl, har lenge holdt kortene tett til brystet og ikke villet gi et klart ja eller nei til å vie homofile.

Nå har også han stemt for.

– Jeg har aldri vært imot homofile og lesbiske, men har vært bekymret for ekteskapet og familien. Derfor har jeg sloss for det klassiske ekteskapet, sier Dahl.

– Men nå har jeg, sammen med de andre biskopene, oppnådd et sterkt ønske om å leve sammen med to syn, som jeg nå er lettet over at vi har landet på. Samtidig er det en sorg at folk forlater kirken, slik som Bente Pladsen har gjort.

Per Arne Dahl som ny biskop i Tunsberg

DET BESTE VALGET: Biskop Per Arne Dahl sier at det at det nå blir to liturgier er et radikalt trekk for Den norske kirke. – Men i lys av situasjonen så har vi innsett at dette tross alt er det beste vi kan komme fram til nå, understreker han.

Foto: Philip Hofgaard / NRK