NRK Meny
Normal

Her er restene etter vinterens brøytefest

Handlevogn, knust glass og annet skrot. Naboene til den store snøhaugen på Stensarmen i Tønsberg har funnet mye rart etter vinterens snødumping. Nå vil de ha slutt på det.

Forsøpling

SYNLIG: Når snøhaugen smelter, blir skrotet synlig.

Foto: Kjetil Simonsen

Handlevogn

En handlevogn har kommet med i brøytelasset.

Foto: Kjetil Simonsen

– Jeg synes det er ille, spesielt fordi det er veldig nærme Presterød fuglereservat, sier Charmaine Spange.

Søppel stensarmen

Grusen legger seg som et lokk på snøhaugen.

Foto: Kjetil Simonsen

Hjulkapsel

Hjulkapsel

Foto: Kjetil Simonsen

Hun bor på andre siden av kanalen og ser over på den store haugen med med snø som bygger seg opp hvert år. Kommunens brøytemannskap dumper, med tillatelse, snøen i en stor haug og senere ut i sjøen.

Presterødkilen

Presterødkilen

Foto: Kjetil Simonsen

Men det er ikke bare snø de får med seg.

– Når det er lavvann ligger det mye plast, flasker og til og med en handlevogn der, forteller Spange.

– Jeg håper kommunen rydder opp og at det blir slutt på det snødeponiet!

Handlevogn

Handlevogn

Foto: Kjetil Simonsen

Lover å rydde

Driftssjef i Tønsberg kommune, Øyvind Myhre, sier det ikke er aktuelt å bytte sted.

– Søppelet skal naturligvis ikke i sjøen, men snøen blir regnet som ren. Vi er opptatt av at snøen skal være "fersk" når vi hiver den i vannet. Sånn sett er det ikke miljøskadelig. Dette gjøres i veldig mange kommuner i Norge, sier Myhre.

Driftssjefen sier det heller ikke er så lett å finne egnede steder på land.

– Vi har lett etter andre sted men det er ikke lett å finne. Jeg tror vi kommer til å gjøre det samme neste år.

– Må dere dumpe det i sjøen?

– Vi må ikke, men det å deponere på land er heller ikke så greit.