Mulig vikingskip-funn i Tønsberg

– Dette er spennende, sier Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune.

Skipsnagler som ligger på bakken.

Funnet kan bety at det også ligger et vikingskip, eller rester av et, utenfor Tønsberg. – Naglene er såpass kraftige at de kan ha tilhørt et vikingskip, det vil si en farkost på over 15 meters lengde, heter det i pressmeldingen fra Vestfold fylkeskommune.

Foto: Vestfold fylkeskommune

En metalldetektorist har funnet flere skipsnagler, som sannsynligvis er fra vikingtiden, opplyser Vestfold fylkeskommune i en pressemelding mandag.

– Det er funnet jernnagler, som etter størrelsen å dømme har sittet i et vikingskip, sier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

– Dette er spennende. Dette bekrefter at Vestfold er et fylke med en særdeles rik vikingtid, sier han.

Hemmelig funnsted

Funnet ble gjort i Tønsberg kommune, men fylkeskommunen ønsker ikke å si nøyaktig hvor skipsnaglene ble funnet.

– Det er for at stedet ikke skal bli plyndret av metalldetektorister som ikke har ærlige hensikter, sier Gansum.

– Kan funnet bety at det kan ligge et vikingskip på stedet eller i nærheten?

– Det kan i hvert fall ligge rester av det, og etter stor sannsynlighet har det gjort det.

Grunneieren er varslet, og har gitt tillatelse til kjøring med georadar i området etter innhøstingen neste år. Et endelig svar på om det ligger et vikingskip der, vil ikke komme før dette arbeidet er gjort.

Funnet ble gjort i fjor, men er ikke blitt offentliggjort før nå.