NRK Meny
Normal

Det vil drøye før dette kan bli en realitet

Vi må vente til lenge etter våren før vi får vite hva den stengte Holmestrandstunnelen skal bli brukt til. Det er mulig den bare vil bli brukt som rømningsvei for Jernbaneverket.

Den 1,3 km lange skitunnelen ved Torsby i Sverige åpnet i juni i fjor.

Holmestrandstunnelen ble stengt i desember i fjor. Siden da har fylkeskommunen planlagt å formelt invitere allmennheten til å foreslå ny bruk av tunnelen. Idrettslag i nærområdet har vært tidlig ute og foreslått skitunnel, men vi må smøre oss med tålmodighet før vi får vite om det blir en realitet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Fylkeskommunen har hatt planer om å invitere allmennheten til å foreslå hva Holmestrandstunnelen kan brukes til, gjennom en såkalt utlysning av tunnelen.

Fylkesrådmann Egil Johansen setter nå prosessen med utlysning på vent. Tunnelen har ikke vært i bruk siden den ble stengt i desember i fjor.

Vi må vente til i hvert fall utpå våren før vi formelt kan utlyse ny bruk av tunnelen. Det viste seg at vi manglet en del svar for å kunne gå ut med utlysninga. Nå skal vi ut på markedet og finne noen som kan hjelpe oss med å utrede de spørsmålene vi fortsatt har, sier Sverre Høifødt, direktør for regionalsektoren i Vestfold fylkeskommune.

Dermed vil det drøye før vi får vite om tunnelen kan bli til et vinterparadis året rundt. Seks idrettslag i nærområdet har nemlig vært tidlig ute, og gått til fylkeskommunen og foreslått å gjøre tunnelen om til Norges første skitunnel.

De har sammen opprettet selskapet Holmestrand skitunnel AS.

– Det er synd at det vil ta såpass tid før fylkeskommunen utlyser tunnelen, men vi skal fortsette å kjempe for skitunnel, sier styreleder Øyvind Kvaal.

– Praktiske problemer knyttet til skitunnel

Det er fylkeskommunen som eier Holmestrandstunnelen. Høifødt sier at de må få svar på en del juridiske spørsmål, sikkerhetsmessige spørsmål og spørsmål rundt ansvar og eierskap før de kan utlyse tunnelen for ny bruk.

Hvilke spørsmål dreier dette seg om?

– Det vet vi ikke helt ennå, men det vil klargjøres ytterligere i det utredningsarbeidet vi nå setter i gang, sier Høifødt, som langt fra utelukker at tunnelen kommer til å skifte eier.

Han sier at det knytter seg praktiske problemer til å gjøre Holmestrandstunnelen om til skitunnel.

– Det har hele tiden ligget i kortene at Jernbaneverket skal bruke tunnelen som rømningsvei fra den nye jernbanetunnelen. Å kombinere to slike formål har enkelte komplikasjoner ved seg. Jernbaneverket har nylig redegjort hvordan kravene deres til rømningsvei kan ivaretas, sier Høifødt.

Ifølge han setter kravene klare begrensninger på hvor nært andre aktiviteter kan ligge opp til rømningsveien.

– Derfor er det best å skille disse aktivitetene helt.

Holmestrandtunnelen

Holmestrandstunnelen er cirka 1,8 kilometer lang.

Foto: Henrik Bøe

Forslår å kombinere tunnelen

Jernbaneverket foreslår fem ulike alternativer til hvordan rømningsveien kan kombineres med skitunnel.

– Alternativene spinner rundt to hovedprinsipper. Det ene er at tunnelen deles opp i tre soner. Jernbaneverket bruker én eller to soner bare til rømning, mens man åpner for annen aktivitet i den eller de andre sonene, sier Høifødt, og fortsetter:

– Den andre varianten dreier seg om å skille tunnelen fysisk i lengde. Det vil si at det må lages en kulvert der rømninga skal foregå. Det vil i så fall koste mye, sier han.

Kvaale synes det er uakseptabelt at Jernbaneverket skal legge beslag på tunnelen i framtida ved å bruke den som rømningsvei.

– Jernbaneverket har nå brukt flere år på å kjøre tunnelen omtrent sønder og sammen med massetransport. De har ikke prosjektert noe for Holmestrandstunnelen i denne fasen, og så kommer de plutselig og skal legge beslag på tunnelen. Det kan samfunnet neppe akseptere, sier han.

Kvaale mener imidlertid dette er noe politiske myndigheter får ta seg av.

– Holmestrand skitunnel AS vil bare jobbe videre med skitunnel-prosjektet, også får vi se hva som skjer.

Ble for dyr å oppgradere

Fra tunnelen ble stengt, har Jernbaneverket arbeidet med den nye jernbanetunnelen ved å bruke den gamle som inngang.

Det har de fått lov til med forutsetning av at rømning i neste omgang skal skje gjennom den gamle veitunnelen, sier Høifødt.

Fylkeskommunen stengte Holmestrandstunnelen fordi det ble for dyrt å oppgradere den slik at den kunne oppfylle dagens krav til tunnelsikkerhet.

Trafikken gjennom tunnelen ble langt mindre etter at den gikk fra å være en E18-tunnel til en fylkesveitunnel. Trafikken som gikk gjennom tunnelen etter dette, går nå gjennom Holmestrand sentrum.