Derfor er diesel og bensin nesten like dyrt

Selv om det er mindre ressurskrevende å produsere diesel enn bensin, koster de to drivstoffene nesten det samme. Kravet til biodiesel får skylden.

Diesel og bensin koster nesten det samme

NESTEN LIK PRIS: De siste månedene har dieselprisene nærmet seg bensinprisene kraftig her i landet.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Det er lenge siden vi har sett en så liten forskjell på bensin og diesel som det vi ser nå, sier kommunikasjonssjef i Circle K Norge, Knut Hilmar Hansen.

Så sent som i månedsskiftet august/september i fjor var prisforskjellene på det mer vante 1,22 kroner. I slutten av februar var forskjellen på bare 18 øre. Prisene varierer veldig, og nå i starten av mars er det 32 øre som skiller bensin og diesel, forteller Hansen.

Det er blant annet innblandingen av biodiesel som er årsaken til at diesel har blitt dyrere.

– Innkjøpsprisen på biodiesel har økt betydelig de siste månedene, og årsaken er at det er vanskelig å få tak i dette produktet, sier Hansen.

Liten forskjell på literprisen

MARGINALT: Forskjellen på bensin og diesel skilte med 16 øre der dette bildet ble tatt helt i starten av mars.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Det er nemlig ikke bare Norge som etterspør biodiesel om dagen. Det er det mange andre land i Europa som også gjør.

Valgte diesel

På bensinstasjonen, eller skal vi si diesel-stasjonen, står Jan-Erik Rove fra Tønsberg. Han er oppgitt over at diesel nå har blitt nesten like dyrt som bensin. Han valgte dieselbil av en grunn.

Valgte dieselbil fordi det var markant billigere å bruke

VALGTE DIESEL: Jan-Erik Rove valgte dieselmotor da han kjøpte bil. Han sier årsaken til det var at det alltid har vært billigere å fylle diesel enn bensin.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Det har jo alltid vært rimeligere med diesel, og jeg kjøpte diesel fordi det var rimeligere å kjøre med. Siden de blander inn biodiesel, så burde det jo bli billigere. Det burde belønnes at det kjøres på biodiesel.

Også Odd Paulsen, som i likhet med Rove er innom bensinstasjonen i Tønsberg, har lagt merke til at bensin og diesel koster nesten det samme.

– Jeg kjøpte dieselbil i 2008 da det var hallelujastemning for det, så gikk det bare noen år så var det slutt på diesel. Jeg ble jo veldig påvirka av valget av biltype den gangen, sier han.

Lav vannstand presset prisen opp

Ifølge kommunikasjonssjefen i Circle K var det en ganske så kjent elv i Tyskland som førte til mangel på biodiesel ute i Europa på tampen av fjoråret.

– Eksempelvis så vi i fjor høst og før jul at lav vannstand på elva Rhinen gjorde at innkjøpsprisen på biodiesel steg betydelig. Det transporteres store mengder bio laget av raps på Rhinen, og når vannstanden er lav, får man ikke skipet ut raps fra Tyskland til resten av Europa, sier Knut Hilmar Hansen.

Diesel er ikke så krevende å lage

På Esso-raffineriet på Slagentangen i Tønsberg lages det blant annet mye diesel. Og nettopp diesel er et mindre raffinert produkt enn bensin.

Bensin er vel egentlig et finere og bedre produkt siden det ligger «høyere» i raffineriprosessen. Det er vel også et dyrere produkt å fremstille?

– På generell basis kan man si at bensin er noe mer ressurskrevende å fremstille i raffineringsprosessen enn diesel, sier informasjonsdirektør i Esso Norge, Anne Fougner.

Esso-raffineriet på Slagentangen i Tønsberg

EKSPORT: Raffineriet til Esso Norge AS på Slagentangen produserer mer diesel enn bensin. Mye av det som produseres her, går til eksport.

Foto: Esso Norge AS

Likevel har altså diesel så å si nådd igjen bensin på pumpeprisen. Og som med alt annet handler det om tilbud og etterspørsel. Og nå ser det ut til at etterspørselen etter biodiesel er større enn tilbudet.

– Essos oppfatning er at tilgang til avansert biodrivstoff p.t. er begrenset av tilbudet, og ikke av etterspørselen, sier Fougner.