NRK Meny
Normal

– Mer tid til å fange flere røvere

Politiet skal ikke lenger kjøre og hente varetektsfanger. Kriminalomsorgen overtar arbeidet. – Dette har vi ventet på i mange år, sier politidirektøren.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

– Dette er det første tydelige skrittet i å flytte oppgaver fra politiet over til andre profesjonelle etater, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. (arkivbilde)

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Foreløpig er Kriminalomsorgens transporttjeneste et pilotprosjekt, som skal prøves ut i fire politidistrikter i landet:

  • Vestfold politidistrikt
  • Telemark politidistrikt
  • Søndre Buskerud politidistrikt
  • Nordre Buskerud politidistrikt

Pilotprosjektet skal vare ut 2015, og målet er at dette skal være så vellykket at det kan innføres over hele landet.

– Vi gjør dette for å frigjøre politiårsverk, og for at transporttjenesten logistisk og kvalitetsmessig sett skal bli enda bedre, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til NRK.no.

Han mener at opp til 40 politiårsverk vil frigjøres i løpet av neste år som følge av den nye ordningen.

Les også:

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anders Anundsen.

Anders Anundsen sier prosjektet skal evalueres, og at det etter hvert skal vurderes om dette bør innføres over hele landet.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Forebygging og etterforskning

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at de har ventet på dette i mange år, og ser fram til at det skal bli frigjort politikraft.

– Hva kommer politiet til å bruke denne frigjorte politikraften til?

– Vi skal bruke den frigjorte tiden til å fange flere røvere, eller å forebygge at de gjør noe galt og etterforske saker, sier Humlegård.

Selv er han ikke i tvil om at prosjektet blir vellykket, og håper dette kan realiseres i hele landet så fort som mulig.

– Men det er vel en grunn til at politiet har hatt denne oppgaven frem til nå?

– Det å få til dette, har blitt diskutert i mange år, men vi har ikke fått det til. Nå har vi fått en politisk aksept for det, det har vært utredet i Politianalysen og det er definitivt et riktig grep å gjøre. Jeg har stor tro på at dette vil frigjøre politikraft, og at jobben vil bli gjort vel så godt av kriminalomsorgen som av politiet.

Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet

Marianne Vollan har også tro på at prosjektet blir vellykket. (arkivbilde)

Foto: Kriminalomsorgen

Anundsen opplyser at Kriminalomsorgen har fått tilført tilsvarende ressurser som politiet har fått frigjort for å få til dette.

  • Les politianalysen her

Attraktiv jobb

Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, bekrefter at de har fått de ressursene som skal til for å gjennomføre prosjektet.

– Jeg mener vi har veldig gode forutsetninger for at dette skal bli en suksess. Vi er vant til å håndtere denne gruppen innsatte. Vi er heller ikke ukjente med det å transportere – vi gjør det på domsinnsatte. Vi har også lyktes med å rekruttere svært gode medarbeidere til denne oppgaven, sier hun til NRK.no.

Det var 800 søkere til stillingene som transportbetjenter, og 28 personer kom gjennom nåløyet.

Geir Solås er en av dem. Han skal jobbe som transportbetjent i Vestfold – en oppgave han ser frem til.

– Jeg tror denne tjenesten blir veldig bra, sier han.

Kriminalomsorgen skal overta transportansvaret av varetkstfanger i fire politidistrikt. Tidligere har dette vært politiet jobb. Transportbetjent Geir Solås skal jobbe i Vestfold.

Se video: Geir Solås viser frem sikkerheten i bilene (Foto: Hans Petter Reppe/NRK)