Dårlig luftkvalitet i Tønsberg

Tønsberg er en av de byene der det ser ut til at det er relativt høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid (NO2)

Eksos

Eksos fra dieselmotorer er en av årsakene til høye nivåer av nitrogendioksid (NO2).

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Flere norske byer kan ha dårligere luftkvalitet enn det som fanges opp av dagens målestasjoner, mener Miljødirektoratet. De er derfor i gang med å kartlegge luftkvaliteten i ni utvalgte byer.

Hensikten er å se om det er behov for å starte med permanente målinger av svevestøv og NO2 i disse byene, sier seksjonsleder Siri Sorteberg ved seksjon for transport og luftkvalitet i Miljødirektoratet.

– Dette gjør vi for å sikre at det blir målt der luftforurensningen kan være for høy og at hele landet er godt nok dekket.

Tønsberg har en utfordring

Siri Sorteberg

Seksjonsleder Siri Sorteberg sier at Miljødirektoratet i første omgang vil vurdere om noen av byene bør gjøre midlertidige målinger gjennom et år. I tillegg oppfordrer hun kommunene til å gjøre selvstendige vurderinger av luftkvaliteten i sin kommune.

Foto: Per Onsheim / NRK

Blant de ni byene er Tønsberg og Sandefjord. Den foreløpige kartleggingen viser at det er store forskjeller på de to byene. I Sandefjord er det lave nivåer av NO2 og svevestøv, mens direktoratet skriver at "Tønsberg kan ha en utfordring med både svevestøv og NO2".

– Generelt kan vi si at eksos fra dieselmotorer bidrar til NO2-utslipp, mens svevestøv gjerne oppstår på grunn av piggdekkbruk, veistøv og fyring med ved, sier Sorteberg.

Kan bli pålagt måling

Det er konsulentselskapet COWI som nå har kartlagt luftkvaliteten i de ni byene på oppdrag fra Miljødirektoratet. I denne første kartleggingen ble det brukt mikrosensorer for å måle konsentrasjoner. Sorteberg sier at det derfor hefter noe usikkerhet til resultatene.

– Resultatene gir ikke et endelig svar, men en indikasjon på om konsentrasjonen av svevestøv og NO2 er høyere enn kravene til god lokal luftkvalitet.

Nå skal Miljødirektoratet se nærmere på resultatene av denne foreløpige kartleggingen. Deretter blir trolig fire av de ni byene pålagt å måle luftkvaliteten gjennom et helt år. Det er ikke avgjort hvilke byer dette blir.