Dårlig brannsikkerhet på Bolærne

Brannsikkerheten på Østre Bolærne er for dårlig. Det sier Brannvesenet.

Nå må den utbedres innen 14. august.

Flammer
Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Brannvesenet bruker for lang tid på å rykke ut til Østre Bolærne og foreslår derfor at øya igjen får sin egen brannstyrke.

Da øya var et forsvarsanlegg, hadde forsvaret eget brannvern og slokkeutstyr på øya.

 

Uro ved Østre Bolærne.
Foto: Jan Gulliksen / NRK

En utrykningstid på, i beste fall tre kvarter, kan få store konsekvenser, sier Jarle Steinnes. Han er leder for forebyggende avdeling i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Sikkerhetsnivået må økes. Det er konklusjonen i brannvesenet rapport. Enten må øya igjen få sin egen brannstyrke, eller så må flere bygg sprinkles - det vil si at det monteres slukningsutstyr som utløses når temperaturen blir for høy. Ledelsen ved Østre Bolærne må bestemme seg innen en måned.

Per Fischaa, som er daglig leder ved Østre Bolærne, sier at han skal legge fram saken for styret. Han foteller at det  finnes evakueringsplaner og noe brannslukkingsutstyr tilgjengelig, og mener det ikke er grunn til å bekymre seg.

Det blir under enhver omstendighet kostbart å øke sikkerheten til det akseptable. Steinnes sier det blir en avveining mellom kostnad og nytte-effekt. Anlegget er stort, moderne og kostbart.

- Varslingsanlegget på øya, og i bygningene. kommer trolig vil å medvirke til at folk som er inne i bygninger kan bli varslet og kommer seg ut hvis det begynner å brenne. Verre er det med brannspredningen og skadeomfanget, sier Steinnes.

Brannvesenet har ikke egen brannbåt, men samarbeider med blant andre Skjægårdstjenesten. Turen fra land til Østre Bolærne kan i beste fall ta rundt tre kvarter, men det forutsetter godt vær, sier Steinnes.

 

 

Brannvesenet har gitt eierne frist til 14. august med å bedre brannsikkerheten på Østre Bolærne.