Har kranglet om denne brygga i ti år

Nå er håpet å slippe en rettssak nummer ni.

Brygga på Østerøya i Sandefjord

Saksøkte staten da han fikk beskjed om å korte ned brygga.

Foto: Privat

I 2006 påpekte finansmannen Øystein Stray Spetalen at brygga til hyttenaboen Carl C. Fon i Sandefjord var for lang. Åtte rettsaker senere, er saken ennå ikke avklart.

Entreprenør Carl Christian Fon fikk i 1998 en gammel flytebrygge han ønsket å legge på egen eiendom. Brygga var cirka 20 meter lang, og ble lagt ved eiendommen til hytta som en erstatning for en gammel brygge.

Han søkte til Havneseksjonen i Sandefjord kommune og fikk tillatelse til å legge brygga på ønsket sted.

Men brygga ble fornyet. Ifølge hyttenabo Øystein Stray Spetalen ble den til slutt 34,5 meter. Det vil si 14,5 meter for lang, når man teller med landgangen.

Etter flere rettsrunder konkluderte først fylkesmannen, og senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med at Spetalen hadde rett, og at bryggas samlede lengde skulle kortes med omlag 14 meter.

Deretter gikk bryggeeier Carl C. Fon til sak mot staten.

Han krevde at vedtakene om at brygga skulle gjøres kortere, ble kjent ugyldige. Han hadde også fått varsel om tvangsmulkt om han ikke fulgte pålegget om å gjøre brygga kortere. Også dette vedtaket ville Carl C. Fon at retten skulle oppheve.

7,3 meter for lang

I dommen får ingen av de to partene fullt medhold. Både tvangsmulkten og pålegget om å kutte brygga med nesten 14 meter, blir opphevet. Tingretten mener altså at landgangen ikke skal telle med i selve bryggas lengde. Men tingretten skriver samtidig i sin vurdering at brygga fortsatt er 7,3 meter for lang, og partene må dekke egne saksomkostninger.

Hva som skjer videre i saken er fortsatt usikkert, ifølge Carl C. Fons advokat Ole Petter Breistøl.

Gir seg ikke

– Han er ikke villig til å kutte ned på brygga. Han har hatt den i 18 år, og Sandefjord kommune mener det er helt i orden.

Breistøl mener dette nå er en kamp mellom bryggeeier og statlige sentralmyndigheter som han mener overkjører lokalsamfunnet og lokaldemokratiet i Sandefjord.

Dette var rettssak nummer åtte om brygga til Carl C. Fon. Ifølge Breistøl er det flere måter å løse denne konflikten på, så de slipper å ta rettssak nummer ni.

Regjeringsadvokaten sier de har mottatt dommen, men har ikke tatt stilling til om de ønsker å anke.