– Dette betyr veldig mye for pasientene

Regjeringen vil videreføre planene om utbygging av Sykehuset Vestfold i Tønsberg.

Sykehusdirektør Stein Kinserdal

Sykehusdirektør Stein Kinserdal er fornøyd med regjeringens forslag.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

De vil gi lån som sikrer utbygging av byggetrinn 7, og nytt bygg til psykiatrien i Vestfold.

– Vi er veldig glade for at vi har kommet så langt at det nå er, både fra departementet og fra vår eier Helse Sør-Øst, klargjort at vi skal bygge ikke bare syvende byggetrinn, men også nye bygg for fylkespsykiatrien.

Det sier sykehusdirektør Stein Kinserdal til NRK.no etter at det i dag ble kjent at regjeringen vil gi lån som sikrer byggestart i 2015.

– Det betyr veldig mye for pasientene i Vestfold. Dette sikrer at vi får bedre sykehusbygg med større muligheter til å møte den enkelte pasient, og bedre muligheter til å drifte, slik at midlene virkelig går til pasientbehandlingen, sier han og fortsetter:

– Så tror jeg det betyr mye for at Vestfold skal ha et stort og robust sykehus som ligger i Vestfold fylke også i de nærmeste 50 årene.

Les også:

Et samlet lån på over 2,5 mrd.

Regjeringen foreslår en låneramme på 1,87 milliarder kroner, og en lånebevilgning på 70 millioner kroner i 2015.

– Det er klart at et lån på over 2,5 milliarder kroner stiller organisasjonen overfor store utfordringer når det gjelder omstilling, effektivisering og nye måter å jobbe på. Men både et nytt bygg, og den erfaringen vi har gjennom de siste årene med at vi har hele tiden vært et sykehus som går godt økonomisk, gjør at jeg er veldig optimistisk på at dette takler vi, sier Kinserdal.

Mye arbeid

Utbyggingen skal etter planen være ferdig i 2020.

– Er dere klare for byggestart allerede neste år?

– Vi er nødt til å bruke ett års tid nå på forprosjekteringen, for det gjenstår mye arbeid. Men vi har vært gjennom både utviklingsfasen, idefasen og konseptfasen de fire siste årene, så mye er også klart, sier Kinserdal og fortsetter:

– Men bare findetaljering og kontraktinngåelse gjør nok at vi trenger det året før vi er i gang.