Byggesakene på Tjøme

Høyesterett skal få en orientering om oppfølgingen av ulovlighetssaker i strandsonen på Tjøme. Ordfører Roar Jonstang og rådmann Toril Eeg får justitiarius Toril Marie Øie på besøk, som en del av Vestfold-besøket 23. til 25. september.