Bussjåfør dømt for sex med gutt (17) under øvelseskjøring

Mannen i 60-årene fra Vestfold utnyttet tillitsforholdet gutten hadde til ham for å skaffe seg sex. Nå er han dømt til fengsel og får heller aldri kjøre buss igjen.

Da gutten var 16 år og begynte på videregående ble han kjent med mannen i 60-årene. Mannen kjørte skolebussen og 16-åringen var svært interessert i buss.

De kom godt overens og gutten satt ofte på med mannen på de ulike bussturene.

Sjåføren kjøpte også månedskort til gutten slik at han kunne kjøre så mye buss han ville. Gutten begynte etter hvert også å øvelseskjøre med mannen.

Etter en tid med øvelseskjøring og etter at gutten hadde fylt 17 år, uttrykte bussjåføren at han ønsket sex. Det var ikke noe gutten ønsket, men han forklarte for retten at han følte seg presset til sex for å kunne fortsette med øvelseskjøringen.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at mannen på denne måten utnyttet tillitsforholdet for å oppnå sex.

Overgrepene varte i om lag halvannet år før han fortalte om forholdet og anmeldte bussjåføren.

Får aldri kjøre buss igjen

Mannen i 60-årene har kjørt skolebuss i flere år og har på den måten kommet i kontakt med mange ungdommer.

Politiet fratok mannen mulighet til å kjøre buss med passasjerer, men mannen påklaget avgjørelsen til Politidirektoratet. Klagen er ikke avgjort i direktoratet.

Tingretten mener uansett forholdene han nå er dømt for er grunn for å frata mannen mulighet til å kjøre buss. Retten understreker at det er viktig at foreldre og foresatte har tillit til dem som kjører barna deres til skole og fritidsarrangement.

Retten har derfor fradømt mannen muligheten til å kjøre buss for all framtid.

Mannen er også dømt til å sone en fengselsstraff på ett år og ni måneder. Det er tre måneder kortene fengselsstraff enn aktors påstand.

Rettens mindretall, en av meddommerne, mente straffen var for høy og mente fengsel i ett år og to måneder var tilstrekkelig.

Mannens forsvarer, Søren Hellenes, opplyser til NRK tirsdag at hans klient foreløpig ikke har tatt stilling til om han ønsker å anke dommen eller ikke. Hellenes opplyser videre at han skal gå grundigere gjennom dommen med sin klient onsdag.