Denne kjører på bananer

Neste uke ruller 50 helt nye busser ut på veiene her i fylket. Alle går på biogass.

50 busser i Vestfold går nå på gass.

I dag ble den første bussen fylt opp med gass fra Skagerak Naturgass, men fra 1. juli vil også de 49 andre bli å se på veiene.

Og fra den datoen vil minimum 70 prosent av de årlige rutekilometerne i Vestfold bli kjørt med biogass som drivstoff.

– Vi synes det er stor stas å bruke matavfall til å komme oss frem, sier Frank Reichel, teknisk direktør i selskapet.

Bussene skal kjøre i bynære områder og Reichel sier satsingen først og fremst er et miljøtiltak.

– Innkjøpsprisen på gass er ikke billigere (enn diesel journ.anm.), men i det lange løpet sparer vi miljøet.

Kortreist gass

Mange av de nye bussene vil få energien sin fra «kortreist» husholdningsavfall og landbruksavfall fra Greve biogassanlegg utenfor Tønsberg.

Gassen skal fraktes i rørgater fra gassanlegget og ned til Unibuss sitt bussanlegg i Måkeveien i Tønsberg, der bussene tanker opp.

Kjøringen omfatter busskjøring på lokale ruter og skoleruter i kommunene Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand og Horten, i tillegg til stamlinje 02 fra Holmestrand til Tjøme og Sandøsund.