Buss for tog i helgen

2. juni til 5. juni innstilles togtrafikken mellom Skoppum og Skien på Vestfoldbanen. Årsaken er vedlikeholds- og utbyggingsarbeider. – Selv om vanlig togtrafikk innstilles, vil det kontinuerlig kjøres skinnegående arbeidsmaskiner, som vil forflytte seg over lengre strekninger, opplyser Bane Nor. Togene blir erstattet med buss.