NRK Meny
Normal

Brygga på Gåsøkalven rives

Brygga på Gåsøkalven skal rives, og det til samme pris som det ville kostet å sikre den.

Brygga i østsundet på Gåsøkalven rives. Stokke kommune søkte i vinter om midler til å sikre betongbrygga, fordi de mener den er farlig.Direktoratet for naturforvaltning gir ikke penger til å sikre. Derfor får heller Stokke kommune penger til å rive brygga.

Glad for å rive

Fungerende rådmann i Stokke, Tore Kopstad er fornøyd med at brygga kan rives. Stokke kommune søkte om 800 000 kroner for å sikre brygga, og fikk 800 000 av Direktoratet for naturforvaltning. Men altså til å rive den. Direktoratet gir nemlig ikke midler til sikring, når friluftsområdet allerede er i offentlig eie.

-I det lange løp er det best slik, sier fungerende rådmann Kopstad. Kommunens generelle økonomi er dårlig i dag, og vil sannsyneligvis hvertfall ikke bli noe bedre fremover. Vi påtar oss et ansvar ved å ha denne brygga, som vi i utgangspunktet ikke mener er nødvendig.

Brygga er bygget for store båter, som båtene til Jubileumsselskapet AS. Leder i Jubileumsselskapet, Giert Spæren, sier at de ofte brukte brygga, og at de ikke lenger kan legge charter-turer til Gåsøkalven.

- Det er jo synd hvis den bryggen forsvinner. Det hadde vært ønskelig at den ble restaurert, sier Spæren. Våre passasjerer vil jo nå ikke få oppleve Gåsøkalven, når vi ikke kan gå i land der.

Trangt om plassen framover

Om ikke Jubileumsskipet finner noen reservebrygge i nærheten hvor de kan legge til, kommer kanskje andre større båter gjøre det. Og det på bekostning av mindre båter som allerede bruker andre brygger på Gåsøkalven, tror Ivar Svaneland, seiler i Gåsøkalven Seilforening.

- Det er jo ikke vår brygge, den tilhører jo alle, men de store båtene vil jo antakelig nå finne et annet sted å ligge, og da blir det ikke plass for oss å ligge der. Da vet jeg ikke hva vi skal gjøre, sier Svaneland.