Brunstad eser ut

Brunstad vel mener området som Smiths Venner i Stokke bruker eser ut over det lovlige.

Brunstad
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Menigheten bruker det store anlegget på Brunstad til egne arrangementer, men Brunstad Conference Center leies også ut til andre store arrangementer.

 

Brunstad
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

 Flerbruksanlegg

Brunstad Conference Center er bygget på en slik måte at det egner seg for flere typer arrangementer. Denne flerbruksordningen har ført til betydelig aktivitet og senteret har, siden det ble bygget ferdig, blant annet vært brukt til håndballkamper, hestestevne, konserter og mye annet. Slike arrangement trekker mange mennesker og fører til stor trafikk.

Ønsker grenser og forutsigbarhet 

Et 17 mål stort område av et jorde på utsiden av området er nå også tatt i bruk som parkeringsplass ved de store arrangementene. Leder i Brunstad Vel, Inger Marie Ellingsen, er lei av at menigheten legger beslag på et stadig større område. Ellingsen sier at Brunstad Conference Center har blitt et nydelig område som er pent på alle måter, men at naboene ønsker seg noen grenser og en forutsigbarhet.

De ber derfor om at bruken av området blir vurdert på nytt.  

Reguleringsplanen gjelder 

Ordfører i Stokke Nils Ingar Aabol
Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av politikerne i 2001. Ordfører Nils Ingar Aabol var selv med å vedta denne planen og mener Smiths Venners bruk av området er lovlig. Virksomheten på området er i tråd med reguleringsbestemmelsene, sier Aabol.

Derfor sier politikerne trolig nei til en ny konsekvensvurdering når saken kommer opp til politisk behandling i april.  

Godt samarbeid med kommunen 

Roar Schinnes, Brunstad Conferance Center
Foto: NRK

I Smiths Venner er de fornøyde med samarbeidet med kommunen. Roar Schinnes i Brunstad Conference Center tviler på at naboene lider av at de bruker en del av et jorde til å parkere på, og sier de holder seg innenfor det som er forutsatt i reguleringsplanen.  

Dersom naboene ikke får gjennom sitt krav, havner saken trolig hos Fylkesmannen for avgjørelse.