NRK Meny
Normal

Bruker barn som tolk

– Det er blitt et hverdagsproblem, sier nestleder i den Somaliske foreningen.

Ahmed Abdi ,nestleder for Somalisk forening i Horten

BEKYMRET: Ahmed Abdi, nestleder for Somalisk forening i Horten, er bekymret for barn som blir brukt som tolk av foreldre og av det offentlige Norge.

Foto: Hina Aslam / NRK

I en kartlegging gjennomført av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kommer det frem at barn blir brukt som tolk i flere offentlige sektorer – hos fastleger, i barnevernet, i straffesakskjeden, i grunnskolen og ved NAV-kontorene.

Nestleder i den Somaliske foreningen i Horten, Ahmed Abdi, som selv jobber i skoleverket, tror det somaliske miljøet er mest utsatt for denne problemstillingen.

– Mange av oss er fortsatt nye og har dårlige norskkunnskaper, sier han.

Han forteller videre at han har hørt om flere tilfeller fra det somaliske miljøet der barna blir brukt som tolk i møte med det offentlige. Blant annet at barn tolker sine egne foreldremøter, og tilfeller der barn blir med til NAV-kontorene.

– Barnet blir den voksne i møte med det offentlige, sier han.

Tolker for mor og far

Ahmed Abdi mener at det er på tide at både det offentlige og foreldrene tar ansvar.

– Barn gjør en jobb som ikke er deres ansvar. De får tilgang på informasjon de ikke skal ha, de kan føle seg ansvarlige for avgjørelser som blir fattet etter en samtale der de har tolket, og ikke minst, det forstyrrer rollefordelingen mellom barn og deres omsorgsgivere, sier Ahmed.

Det er snakk om barn og ungdom helt fra grunnskolen til videregående skoler.

– I noen tilfeller kan ungdommene for eksempel misbruke denne informasjonen også, sier han.

– Er mer bevisste

Siri Fuglseth,leder i Norsk tolkeforening

VIL FORBY: – Vi ønsker å forby dette her, Siri Fuglseth, styreleder i Norsk tolkeforening.

Foto: Magdalena Wenda / Privat
Leder for Nav i Horten, Kristian Aas

HAR IKKE HØRT OM DET: Leder for NAV i Horten, Kristian Aas, sier at de ikke vet om at det blir brukt barn som tolk.

Foto: Hina Aslam / NRK

Per i dag er det ikke forbudt å bruke barn som tolk, men Siri Fuglseth, styreleder i Norsk tolkeforening, syns det er veldig uheldig for barna.

Hun mener imidlertid at det offentlige Norge har blitt mer bevisst på situasjonen, og legger til at det har blitt lagt frem et forslag for regjeringen om å forby bruk av barn som tolk.

Har strenge regler

Leder i Nav Horten, Kristian Aas, forteller at han ikke kjenner til tilfeller der barn blir brukt som tolk.

– Hvis det har skjedd, er det selvfølgelig et avvik, sier han.

Aas ønsker å vite om det hvis det skjer, og sier at det er viktig at brukerne gir en tilbakemelding til ledelsen.

Nav i Horten har veldig strenge regler på bruk av tolk og tillater ikke å bruke barn eller bekjente.

– De vi møter daglig på kontoret, er de som ønsker for eksempel et skjema eller hjelp til andre ting, det er ofte de som har med seg noen. I brukermøtene våre har vi alltid tolk når det er behov for det, sier Aas.