Normal

Så mye bruker vi på julehandelen

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser hvor mye vi handler for i desember, og hva pengene går til.

Julehandel

ÅPNER LOMMEBOKA I JULA: I snitt vil hver vestfolding legge igjen rundt 11 000 kroner i butikker i desember måned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Foto: NTB scanpix / NPK

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort tall for desemberhandelen som viser at Vestfoldinger legger mer penger igjen i butikkene enn andre.

Hvis utviklingen fortsetter ut året, blir det omsatt for 54,8 milliarder kroner i detaljhandelen i desember. Det betyr at hver nordmann i gjennomsnitt handler for 10 600 kroner.

Over snittet

På førsteplassen hvor innbyggerne bruker mest penger på julehandelen, finner vi Oslo og Akershus.

Butikkene i disse fylkene har en omsetning på med 11 400 kroner eller mer per innbygger.

På en god andreplass finner vi Vestfold og Sør-Trøndelag hvor snittet ligger på 11 000 kroner i julemåneden.

Lavest omsetning per innbygger i desember har butikkene i Østfold med 9 020 kroner. Hedmark og Sogn og Fjordane ligger også lavt med henholdsvis 9 450 og 9 600 kroner per innbygger.

Spill og leker

Ifølge tallene fra SSB bruker vi mest penger på spill og leker. På en god andreplass finner vi butikker med ur og klokker, mens gullsmeden ligger på tredjeplass.

Tallene viser også at nordmenn antakelig vil bruke rundt 2,8 milliarder kroner på elektroniske artikler, husholdningsvarer, nettbrett og mobiltelefoner.

Mens bokhandlene trolig vil omsette for 900 millioner kroner i desember, noe som tilsvarer to og en halv gang mer enn i resten av året.