Bruk av gift mot skadedyr bekymrer

Profesjonelle som bekjemper skadedyr, er bekymret fordi de blant annet må bruke farlige stoffer på skoler og barnehager.

Sprøyter mot skadedyr

Kenneth Ervik er bekymret for at han av og til må bruke gift mot skadedyr på skoler og barnehager. Dette er en illustrasjon som viser hvordan slik sprøyting foregår.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kenneth Ervik i Tønsberg Skadedyrkontroll sier de selvsagt må og skal forholde seg til lover og forskrifter, men situasjonen blir ofte helt håpløs.

Gift passer dårlig der barn leker og oppholder seg

Det er regler for bruk av giftstoffene og de passer ofte dårlig sammen med steder der barn oppholder seg og leker.

Ervik mener det viktigste må være å forebygge slik at skadedyr ikke kommer inn eller kan etablere seg. Da må det inn i byggforskriftene hvordan det skal bygges og legges sperrer for skadedyrene.

– Hvorfor kan ikke de som regulerer forskriften legge inn at man skal bygge på en måte som hindrer inntrekk og etablering av skadedyr, spør Ervik. Dette handler om å bygge slik at man unngår mus, rotter, maur og andre skadedyr oppunder muren, kledningen, hjørnekasser, i isolasjonen etc.

Mye faglig enighet

Han får støtte for dette synet av forsker Anders Aak i Folkehelseinstituttet.

– Maur etablerer seg blant annet i isolasjonssjiktet under for eksempel varmekabler. Der liker mauren seg godt og mye av isolasjonsmaterialet som brukes, er materiale som maur lett kan grave ut ganger i og etablere seg i, forklarer Aak. Det finnes isolasjonsmateriale som maur ikke går i, sier han.

Kenneth Ervik i Tønsberg Skadedyrkontroll har forsket med dette temaet siden 2009. Han ser klart at de produkter og preparater han bruker i mange tilfeller, er det han må bruke, men da i første omgang der voksne mennesker er.

– Jeg er bekymret for bruken av dette i barnehager og skoler. Barn har ikke utviklet sitt immunforsvar slik vi voksne har, sier han.

Ervik får støtte for sitt syn i flere fagmiljøer. Han har hatt en rekke møter og korrespondanse om temaet.

(Tekst fortsetter under bildet)

Inspeksjon i barnehagen

Kennet Ervik inspiserer blant annet Træleborg barnehage i Tønsberg flere ganger i året og må av og til gjøre tiltak. Her er han på inspeksjon sammen med styrer Janne Mikalsen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mener byggforskriften kan løse mange problemer

Direktoratet for byggkvalitet har fått flere henvendelser om saken, blant annet fra Folkehelseinstituttet og fra Ervik i Tønsberg Skadedyrkontroll.

Direktoratet skriver i et svarbrev til Tønsberg Skadedyrkontroll de anser at saken handler om forekomst av maur og bekjempelse av denne, og ikke et byggteknisk anliggende. Videre skriver direktoratet at forekomst av maur i seg selv ikke er en helserisiko, at det er avvikende oppfatninger om problemets omfang og at byggtekniske konsekvenser som følge av at isolasjon forsvinner er meget begrenset.

– At Direktoratet for byggkvalitet (DB) kan klare å skrive at det er avvikende oppfatninger om problemets omfang er rystende, sier Ervik.

Anders Aak i Folkehelseinstituttet sier han er forundret over at Direktoratet for byggkvalitet ikke anser problemet for å være byggteknisk.

– Når det brukes byggematerialer som maur liker, så er det vel byggteknikk det dreier seg om, sier Aak.

– Et stort problem mange steder

Kenneth Ervik minner om at Folkehelseinstituttet, med Norges fremste eksperter på maur, har gitt ut en rapport som beskriver maur som et stort problem, og som et indirekte helseproblem på grunn av bruken av insektmidler.

Folkehelseinstituttet er et rådgivende organ for Helse- og omsorgsdepartementet som utarbeider Forskrift om skadedyrbekjempelse, som godkjenner skadedyrbekjempere, og driver med forskning knyttet til forebygging av skadedyr og som overvåker skadedyrsituasjonen i Norge.

– Skadedyrbransjen har i mange år advart mot problemet maur og maurskader i isolasjonsmateriale.

At maur er et problem i isolasjonsmateriale er beskrevet flere oppslagsverk, blant annet i det Norske Leksikon.

Direktoratet for Byggkvalitet sier det er «avvikende oppfatninger om problemets omfang» i sitt brev, men det forstår ikke Ervik.

Vil redusere eksistensgrunnlaget

Den 30. mai i år var det et møte mellom flere instanser, blant andre Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet, Miljørettet helsevern, Skadedyrbedriftenes bransjeorganisasjon og Kenneth Ervik i Tønsberg Skadedyrkontroll.

Disse drøftet ulike tiltak og løsninger for å redusere bruken av biocider, som er det giftige stoffet som blant annet benyttes til å bekjempe skadedyr. Det er nedfelt i forskrift hvordan dette stoffet skal brukes.

Ervik forklarer at de alle parter er enig om at løsningen må være å bekjempe primærårsaken til skadedyrene, altså deres adgang til bygninger og eksistensgrunnlag.

Direktoratet for byggkvalitet opplyser at de er kjent med at det er problemer med maur i isolasjon, men mener at dette ikke først og fremst er et bygningsteknisk problem, men et problem som handler om forekomst av maur og bekjempelse av disse.

– Valg av bygningsmatrialer, konstruksjoner og gode byggedetaljer er viktige forebyggende tiltak for å unngå maur i bygg, skriver kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro-Maren Mogstad Karlsen i en e-post til NRK.no.

Islolasjon som maur har bodd i

Dette er en bit av et isolasjonsmateriale som blant annet brukes som isolasjon under for eskempel gulv med varmekabler.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK