Én kjøretur – fem lovbrudd

Sandefjordsmannen (49) brøt hele fem lover på én kjøretur. Nå må han i fengsel i åtte måneder.

Motorsykkel illustrasjonsbilde

FULL FART: Sandefjord-mannen lærer tilsynelatende aldri. Han er tatt og domfelt en rekke ganger for ruskjøring uten førerkort. Ved et tilfelle i fjor brøt han hele fem lover på en kjøretur med MC. Nå settes han i fengsel i åtte måneder, for å beskytte både ham selv og andre mot farer som kan forårsakes av hans gjentatte villmannskjøring. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Foto: Scan-Foto, SCAN-FOTO / Scanpix

I september i fjor satt mannen seg på en motorsykkel påvirket av cannabis og metamfetamin. Ikke nok med det: Sykkelen hadde falsk kjennemerke og mannen hadde heller ikke gyldig førerkort. På toppen av det hele kjørte han i 133 km/t i en 60-sone, og forsøkte å stikke av fra politiet da de ville stoppe ham.

20 år uten førerkort, mange overtredelser

Det er slett ikke første gang mannen kjører uten førerkort i ruspåvirket tilstand. Tiltalen denne gang omfattet også kjøring i april 2016 i ruspåvirket tilstand, uten førerkort og for fort, 82 km/t i en 60-sone.

Mannen mistet allerede i 1996 retten til førerkort for alltid. Han er en gjenganger når det gjelder brudd på veitrafikkloven og narkotikalovgivningen. Han er tidligere domfelt åtte ganger, og bøtelagt en rekke ganger, for kjøring uten førerkort. Han har fire dommer og flere bøter for promillekjøring fra før.

Sandefjord tingrett mener tiltalte " synes å ikke ha noen som helst respekt for trafikklovgivningen, og tidligere straffer og bøter har ikke hatt noen avskrekkende effekt".

Lang straff for å unngå nye lovbrudd

Tingretten påpeker at han tidligere har fått relativt beskjedne fengselsstraffer for lignende overtredelser. Korte straffer later ikke til å beskytte tiltalte eller andre mot faremomentene hans kjøring og manglende respekt for lovgivningen utgjør, mener retten.

Å gi ham lenger soningsperioder kan hindre ytterligere lovbrudd som kan utsette både ham selv og andre for enda større fare i trafikken.

Derfor ga retten han en strengere straff enn aktors påstand på seks måneders fengsel, og dømte ham til åtte måneder i fengsel.

Dommen er en samledom. Mannen ble også dømt for å ha kjørt uten gyldig førerkort ved en annen anledning i april 2016, og et tilfelle av ordensforstyrrelse i fylla på Fjordline mellom Sandefjord og Strømstad.

Han ble også idømt en bot på 30 000 kroner (tilsvarende 1,5 ganger brutto månedslønn) og må betale 3 000 i saksomkostninger.