Et uvanlig syn i desember

TØNSBERG (NRK): Flere brennmaneter har foreløpig overlevd vinteren.

Brennmanet under brygga på båthavnen i Tønsberg.

SLAPPE: På grunn av lite mat i vannet om vinteren er manetene som har overlevd, ganske slappe nå, opplyser forsker Jan Helge Fosså.

Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

– Det naturlige er at manetene dør utover høsten og vinteren. Da går mengden drastisk ned. Men det viser seg at det er noen i systemet, for år om annet får vi meldinger om at maneter kommer inn i havnebassenget eller blir skyldt inn på strendene, selv midt på vinteren.

Det sier forsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet.

Denne uka, siste uka i 2016, var det flere brennmaneter utenfor båthavna Sjøsenteret Vallø i Tønsberg.

– Det er ikke veldig vanlig, men det er heller ikke slik at det ikke forekommer, sier Fosså. Han har fått oversendt bilder av manetene.

Overlever trolig ikke

Forskeren synes manetene utenfor Tønsberg ser dårlige ut, og tror ikke de vil overleve vinteren. Det er heller ikke nødvendig.

– Manetene vokser opp om våren og formerer seg utover sommeren. Da dannes en bitte liten larve som svømmer ned til bunden. Den fester seg der og forvandler seg til en liten polypp, en liten stilk, som står nede på havbunnen.

– De små stilkene overvintrer, og neste vår produserer de noen veldig små maneter som vokser opp og danner neste generasjon. Man er derfor ikke avhengig av at de store manetene som vi kjenner, overlever vinteren.

En brennmanet i overflaten.

UVANLIG: De fleste manetene vi har her i Norge om sommeren, dør utover høsten. Denne brennmaneten var imidlertid blant flere som ble observert i Tønsberg den siste uka i desember.

Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

Kan skyldes «Urd»

Brennmanetene utenfor Tønsberg er kommet opp i overflaten, og da kan de lett bli offer for strømmer og vær og vind. De kan lett bli revet i stykker, eller skyldt inn på land. For å overleve skulle de helst oppholdt seg på dypet, et sted uten mye bevegelse i vannet.

– Kan ekstremværet «Urd» ha noe med dette å gjøre?

– Mye vær og vind påvirker maneter som er i overflaten, så det kan være forklaringen på at de er kommet inn akkurat nå, men vi vet ikke. De kunne ha vært der uansett. Vi har fått meldinger om maneter på Vestlandet som er skyldt opp på stranden rett etter «Urd».

– Kan det ha noe med klimaendringer å gjøre?

– Nei, jeg tror ikke vi kan si det. Manetene har vært her i millioner av år og er en veldig vanlig del av økosystemet i havet. De er nok her av naturlige årsaker uansett klimaendringer, men om det kan skje noe med maneter og andre organismer i havet på lang sikt, det er et annet kapittel, avslutter havforskeren.