Mange uanmeldte kontroller

Brannvesenet og DSB håper å unngå ulykker før, under og etter nyttårsaften.

Preben Skjelbred på inspeksjon i Holmestrand.

UANMELDT TILSYN: Tom Brubak fikk besøk av branningeniør Preben Skjelbred i Holmestrand torsdag formiddag. Han er glad for at brannvesenet følger med på utsalgsstedene. – Det er en sikkerhet både for dem som kjøper og dem som skal selge, sier han. 

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

I forbindelse med fjorårets nyttårsfeiring ble det meldt inn 52 personskader på fingre, ansikt, hørsel og øyne. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker de siste åtte årene er menn, ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Nå minner både de og brannvesenet om at det er snakk om eksplosiver, og at det er viktig at fyrverkeri håndteres riktig – både når det skal skytes opp og på utsalgsstedene.

– Strenge regler

Branningeniør Preben Skjelbred i Vestfold Interkommunale Brannvesen sier at skadene stort sett skjer i forbindelse med bruk av fyrverkeri, men at det også er viktig at utsalgsstedene er seriøse. Derfor er han ute på flere uanmeldte kontroller i disse dager.

– Vi har et veldig strengt regelverk rundt slik handel i Norge. Det er tross alt eksplosiver, og vi er glade for at reglene er strenge, sier Skjelbred.

Etter å ha sjekket utsalgsstedet ved Meny i Holmestrand torsdag formiddag, kunne han konkludere med at alt var på stell der.

Varene var CE-merket og avstanden mellom dem var stor nok. Råd om håndtering ble gitt, slokkeutstyr var på plass og alle som skulle selge var over 18 år. Lagringen av fyrverkeriet var også i orden.

Har ikke stoppet salg i år

Alt ble altså godkjent under tilsynet i Holmestrand, men det er ikke slik overalt.

– Det er alltid noen hvert år som ikke har alt på stell, men stor sett er det småting, sier Skjelbred.

Han har ikke måttet stoppe salg noe sted hittil i år, men tidligere har han vært med på midlertidige stengninger.

– Det viktigste er at de som kjøper får gode opplysninger, briller og at artiklene er godkjente og ordentlige.

30 alvorlige øyeskader

De siste to nyttårsfeiringene har 30 personer fått alvorlige øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri. Ingen av dem brukte beskyttelsesbriller, ifølge DSB.

Cecilie Daae.

Direktør Cecilie Daae i DSB under streker at alkohol og fyrverkeri ikke hører sammen.

Foto: Yann Aker / DSB

I fjor var det 12 øyeskader. Året før var tallet 18. Lette øyeskader som blir behandlet ved legevakt er ikke regnet med i DSBs oversikt.

Direktør Cecilie Daae oppfordrer alle, både de som håndterer fyrverkeriet nyttårsaften og de som ser på, til å bruke beskyttelsesbriller.

Under tilsynet i Holmestrand forsikret branningeniøren seg også om at slike briller var tilgjengelige for kundene.

Barn kan finne restene

DSB minner også om at det kan gå galt i dagene etter feiringen. De skriver på sin nettside at mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag.

Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen, er oppfordringen.

– Det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Det er ikke bare uforsvarlig, men også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige, påpeker Daae.