NRK Meny
Normal

Dette betyr den «uforståelige» boten

Kjell Ivar Øvergård fikk en bot han ikke forstår noe av etter en utenlandstur. Nå har NRKs lesere oversatt boten for ham.

Tsjekkisk parkeringsbot

SKJØNNER INGENTING: Kjell Ivar Øvergård fra Åsgårdstrand pådro seg denne bota i Tsjekkia – og forstår ikke verken hvem, hva, hvor eller hvorfor.

Foto: Privat

– Om noen kan oversette den for meg blir jeg glad, sa Kjell Ivar Øvergård fra Åsgårdstrand utenfor Tønsberg etter å ha mottatt en tsjekkisk bot han ikke forstår stort av.

– Ikke vet jeg hva jeg har gjort galt, eller hvor. Ikke forstår jeg tsjekkisk heller, sier han.

– Utlending på tur

Etter at saken ble publisert har mange sendt e-post med oversettelser av Kjell Ivar Øvergårds e-post. Konklusjonen er at Øvergård fikk bot for å ha stått parkert mot kjøreretningen. «Det står at bilen var parkert «mot kjøreretning» og at sjåføren og politiet skulle møtes senest 5 dager etter han fikk boten. Hvis ikke tar bykontoret over saken og skal bestemme straff», skriver Brian Fait.

Øvergård ler da han får vite hva han har fått bot for.

– Det stemmer nok det. Dette er et klassisk tilfelle av en utlending på tur som fant en ledig parkeringsplass, sier han, og lover å betale boten dersom bykontoret sender brev.

– Alt er jo billig i Tsjekkia, så det regner jeg med at bøter også er. Så hvis jeg får et krav i posten skal jeg le høyt og betale boten. Men jeg håper den er på engelsk.

Kjell Ivar Øvergård og boten han fikk i Tsjekkia

RIKTIG: Kjell Ivar Øvergård sier at nok stemmer at han stod parkert mot kjøreretningen i Tsjekkia.

Foto: Thor Olav Moen / NRK
Laster Twitter-innhold

Ikke uvanlig

Øvergård er slett ikke den eneste som har fått betalingskrav for feilparkering eller fartsovertredelser etter utenlandsferien. Årsaker kan være feilparkering, for høy hastighet eller kjøring på gater med restriksjoner.

Bil-redaktør Øivind Skar fra Tønsberg kjører 60 000 kilometer årlig, mange av dem i utlandet.

– Jeg fikk bot i Tyskland nylig. Jeg kjørte i snaut 60 kilometer i en 50-sone ved flyplassen i Hamburg. Det er mye forvirrende praksis og skilting i utlandet, sier Skar.

– Jeg kjører mye bil. Bøter blir nærmest påregnelige utgifter. Jeg er ingen råkjører, og har ingen prikker på mitt norske førerkort. Jeg tas typisk noen få kilometer over fartsgrensene, eller får parkeringsbøter.

Skar har som prinsipp å betale utenlandske bøter, om han får regning.

Øivind Skar

BILMANN MED BØTER: Redaktør Øivind Skar i Bladet Bil bor i Tønsberg. Han kjører 60 000 kilometer årlig, mange av dem i utlandet. Sånt blir det noen bøter av, og gode historier, i alle fall i etterkant.

Foto: Knut Arne Marcussen / Knut Arne Marcussen

– Lær lokale regler

Generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub, råder folk til å betale og bli ferdig med sakene.

– Dersom du har pådratt deg en bot i utlandet slipper du ofte unna ved at du ikke får bot i posten. Men dersom du får tilsendt en bot bør du betale, sier Skiaker.

Det er sjelden store beløp, sannsynligvis er kravene berettiget og skyldes misforståelser. Å ta til motmæle, eventuelt med advokathjelp, eller tolk, koster mer.

Generealsekretær Børre Skiaker

BETAL: Generalsekretær Børre Skiaker i KNA sier at det ofte er like greit å betale og bli ferdig med utenlandske bøter. Det er ofte ikke verdt å ta kampen.

Foto: KNA

Skiaker råder folk som kjører bil i utlandet å sette seg inn i lokale regler.

Italia er er et land mange får bøter. Her er det mye automatisk trafikkovervåkning og spesielle regler.

– Såkalte «Zona trafica», nullutslippssoner med kameraer tett i tett, er problematiske. Det finnes norske bilførere som har fått flere bøter på noen få hundre meters kjøring på smale italienske brosteinsgater, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Norges Automobil-Forbund (NAF).

NAF.no har tipssider for bilferie i Europa.

Italiensk parkering

BELLA ITALIA: Italia er et fantastisk land å feriere i, men har en del trafikkregler som er uvante for mange nordmenn.

Foto: Thor Olav Moen

Ingen felles EU-innkreving

EU jobber med å få til en ordning for felles innkreving av bøter. De nordiske landene har allerede samarbeidsavtale.

I motsetning til i Norge, er det i mange land ikke krav om identifikasjon i form av bilde av føreren.

– Det holder ofte at bilen er fotografert, og registreringsnummeret kan leses. Å påberope seg norske regler er fåfengt, understreker NAF, og råder folk til å kreve dokumentasjon, sier Sødal.

– Noen selskaper prøver seg med krav uten rot i virkeligheten. Vær oppmerksom og still spørsmål.

Forbruker Europa ved Ragnar Wiik sier at det finnes mange eksempler på uheldige nordmenn som har fått store bøter.

– En nordmann med leiebil i Bergamo prøvde ti ganger på å finne riktig avkjøring til hotellet. Resultat: Ti bøter og ti agitasjonsgebyrer fra leiebilselskapet. 500 Euro! Omsider fikk hotelleieren slettet bøtene. Han fryktet dårlig rykte for hotellet.

Statens innkrevingssentrals side for innkreving av utenlandske bøter