Bør få tidlig karriereveiledning

Nyankomne innvandrere bør få karriereveiledning samtidig som de får opplæring i norsk og samfunnsfag. Det anbefaler Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, i en ny rapport. Vox mener dette kan redusere feilvalg og unødvendig lange kvalifiseringsløp. Evalueringsrapporten er laget etter at fem karrieresentre, deriblant i Vestfold, fikk i oppdrag å utvikle karriereveiledningstilbud for nyankomne innvandrere.