Bønder drapstrues i pelsdebatt

Bønder som er mot pelsdyroppdrett opplever drapstrusler fra kollegaer. – Noen av våre medlemmer er mot pelsdyr, men debatten har likevel gått rolig for seg hos oss, sier Elin Røed i Vestfold Bondelag.

Skadet mink på norsk pelsdyrfarm

Dette er en av flere skadde mink som har blitt avdekket på norske pelsdyrfarmer.

Foto: Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet

NRK Brennpunkts dokumentar «Pels» som ble vist på tirsdag, har skapt sterke reaksjoner.

Bønder som er mot pelsdyroppdrett har opplevd å få drapstrusler av kollegaer, skriver Aftenposten.

– Jeg har flere ganger tatt opp pelsdyrholdet, og pekt på at det er veldig uheldig. Men dette er vanskelig å diskutere, sier Tore Jardar Wirgenes, styremedlem i Vestfold Bonde- og småbrukarlag, til Aftenposten.

Elin Røed, organisasjonssjef i laget, sier at hun ikke kjenner til dette tilfellet.

– Men det stemmer at noen av medlemmene våre, som også er bønder, prinsipielt er mot pelsdyr. Det håndterer vi på samme måte som alt annet vi er uenige om. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon som diskuterer mye internt, sier hun til NRK.no.

Det er fire pelsdyrprodusenter i Vestfold.

Les også:

Elin Røed, organisasjonssjef i Norges Bondelag

Elin Røed, organisasjonssjef i Norges Bondelag, mener det er stor takhøyde for ulike meninger internt i laget.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Mener takhøyden er stor

Røed sier at pelsdyr-debatten går rolig for seg innad i Vestfold bondelag.

– Jeg tror det er stor takhøyde for å mene ulike ting internt hos oss. Vi har medlemsmøter, møter med tillitsvalgte og telefonen vår er åpen. Det er mulig å komme til oss med alle typer reaksjoner.

Hun understreker at bondelaget støtter pelsdyrnæringa.

– De norske produsentene leverer god kvalitet på et verdensmarked som etterspør varene. Vi opplever at våre pelsdyroppdrettere i Vestfold er veldig åpne. De ønsker å vise fram produksjonen sin på samme måte som alle vi andre som driver innen landbruket, sier Røed.

– Nedleggelse bør ikke bygge på lovbrudd

Torsdag vedtok et stort flertall på Stortinget å be regjeringa legge ned forbud mot næringa.

– Vi håper veldig at ikke en hel næring blir lagt ned på grunn av enkelte lovbrudd innad i næringa. En eventuell nedleggelse må bygge på helt andre fakta enn lovbrudd, sier Røed.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har vurdert bærekraftig utvikling av næringa, og styrt avvikling. De leverer rapporten sin om dette til mandag.

– Vi håper den vil gi et mye bedre grunnlag for å diskutere avvikling enn en film filmet av dyreaktivister, som kanskje gir et veldig skjevt bilde av næringa.

Dette utvalget har ikke ønsket å se dokumentaren «Pels».

Tar avstand til dårlig dyrevelferd

Røed understreker at Vestfold bondelag tar avstand fra lovbrudd og dårlige holdninger til dyrehold.

Vi er veldig opptatte av at regelbrudd i næringa må få konsekvenser, og at kontrollfunksjonene i næringa faktisk gjør jobben sin på en god måte, sier Røed, og legger til:

– Medlemmene våre er skuffet over holdningene og lovbruddene som faktisk vises i dokumentaren, og over hvordan den er filmet. De kjenner seg uansett ikke igjen i bildet som gis.