Bompengekutt på E18

Bompengesatsene på E18 kan bli kuttet med flere titalls prosent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er fornøyd med det han har sett på E18 gjennom Vestfold. Nå varsler han nye kutt i bompengesatsene.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Arbeidet med bompengereformen går sin gang, men allerede nå forespeiler samferdselsministeren oss at bompengesatsene på E18 gjennom Vestfold kan bli redusert med flere titalls prosent.

– Vi har fått grønt lys fra våre samarbeidspartnere på Stortinget til å gjennomføre reformen. Hvor mye det blir gjenstår å se, men vi snakker nok om kutt på noen titalls prosent. Da vil vi kanskje være enda lavere enn det Vestfold har bedt om.

Fra før er bompengesatsene gjennom fylket redusert fra 111 kroner til 75 kroner. Flertallet i fylkestinget vil lavere enn det og har antydet at summen bør "ned mot 60 kroner".

Les også:

Fra 110 til 80 på samme firefelt

Ifølge planen skal bompengeinnkrevinga på den nye firefeltsstrekningen Tønsberg–Sandefjord starte mandag 3. november. Denne strekningen åpner formelt 31. oktober, men ble tatt i bruk allerede 4. juli med en fartsbegrensning på 80 km/t.

Tidligere i år ble det åpnet for en øvre grense på 110 km/t på flere motorveistrekninger her i landet, blant annet på E18 nord for Tønsberg. Det betyr at bilistene som kjører sørover plutselig kommer til en 80-sone på en splitter ny firefelts motorvei.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nye E18 er åpnet gjennom Vestfold

Den nye firefelts motorveien mellom Tønsberg og Sandefjord fikk fartsgrense på 80 km/t da åpningen ble framskyndet med nesten fire måneder.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Veien ikke ferdig

Solvik-Olsen forstår at mange synes veien er så god at den burde hatt høyere fartsgrense. Han sier at fastsettelsen av 80-sone har med både trafikksikkerhet å gjøre og at det fortsatt vil være folk som jobber nær veibanen av og til.

– Det handler om manglende midtrekkverk enkelte steder, det handler om at arbeidet med elektronisk skilting ikke er på plass og at grøntområder ikke er ferdig beplantet. Men etter 31. oktober får strekningen den fartsgrensa den er dimensjonert for.

Mange kjører for fort

Statsråden avviser at det hadde lønt seg å la være å framskynde åpningen av veien til alt var helt ferdig. Han mener den tidligere åpninga har hatt en positiv effekt.

– Det var mange uhell på veien under anleggsarbeidet, og kanskje har vi med den tidligere åpningen av ny vei blitt spart for både ulykker og materielle skader. Vi har fått et mye ryddigere trafikkbilde nå, og jeg tror de fleste foretrekker å kjøre i 80 i trygge omgivelser framfor å forlenge anleggsperioden.

– Er det mange som kjører for fort på denne strekninga?

– Det er riktig at det er for mange som ikke overholder fartsgrensa. Men jeg har kjørt denne strekningen noen ganger, og det er veldig mange som kjører i 80 og respekterer den fartsgrensa som er.