Bodde i Spania og hevet dagpenger i Norge

En 59 år gammel mann er dømt for svindel med dagpenger.

Hovedkontoret til Nav i Oslo.

SVINDLES: Bedragerier av trygdeytelser utgjør betydelige summer per år.

Foto: Lise Åserud / NPK

En 59 år gammel mann er i Larvik tingrett dømt til seks måneders fengsel for svindel med dagpenger.

Mannen oppholdt seg i Spania i flere lengre perioder gjennom en toårs periode, men fylte ut meldekort til NAV uten å opplyse om at han hadde "annet fravær" slik man er pliktig til ved blant annet opphold i utlandet.

I retten forklarte mannen at han reiste til Spania da han ble arbeidsledig, men at han ikke hadde råd til å miste dagpengene og holdt dette skjult for NAV.

Grovt bedrageri

Opplysningene på de elektroniske meldekortene gjorde at 59-åringen fikk utbetalt 497.415 kroner han ikke hadde krav på.

Bedrageriet anses som grovt fordi det ifølge retten har forvoldt NAV betydelig økonomisk skade av fellesskapets penger.

"Bedragerier av trygdeytelser utgjør betydelige summer per år og innebærer at fellesskapets midler forbrukes urettmessig på bekostning av dem som yter til fellesskapet gjennom skatter og avgifter og de som faktisk har krav på trygdeytelser", skriver retten i dommen.

Lette etter bolig

Mannen tilsto forholdet umiddelbart da han ble avslørt av NAV. I retten fortalte han at han ønsket å bo i Spania og var der for å lete etter et sted å bo.

59-åringen ble også dømt til å betale tilbake pengene. Han er nå bosatt i Spania og har startet tilbakebetaling av pengene.