Blir nasjonal modell

Lærerutdanninga på Høgskolen i Vestfold blir modell for regjeringens nye allmennlærerutdanning.

Lærer og prosjektleder Mattias Øhra med studenter
Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

I en stortingsmelding om den nye allmennlærerutdanninga, som legges fram i dag, fremheves den spesialiserte lærerutdanningsmodellen ved Høgskolen i Vestfold.

Der kan studentene velge å spesialisere seg for barnetrinnet eller ungdomstrinnet. Det er positivt, mener Astrid Dalevold, student ved ungdomskolelærerutdanningen.

Les også: Tøffare for lærarstudentar

Mer spesialisert utdanning

På lærerutdanninga i Vestfold kan du velge mellom tradisjonell allmennlærerutdanning med hele grunnskolen som arbeidsfelt, eller en mer spesialisert lærerutdanning med fokus mot barneskolen eller ungdomskolen/videregående skole.

Med en spesialisert utdanning får de kommende lærerne spesiell kompetanse i kultur og undervisning tilpasset barn eller ungdomstrinnet.

Stiller høyere krav til studentene

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland sier modellen fra Høgskolen i Vestfold viser at det er stor forskjell på å være lærer i barneskolen og i ungdomskolen.

- Nå stiller vi veldig klare krav til studentene. Det blir ikke nødvendigvis lett å komme seg gjennom. Men det skal være krevende og vanskelig. Vi ønsker at de som kommer seg gjennom skal ha en bedre og faglig fundert kompetanse.

Studentene Sverre Ludvigsen og Astrid Dalevold

Studentene Sverre Ludvigsen og Astrid Dalevold.

Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

- Kommer tettere innpå ungdom

Sverre Ludvigsen, student ved ungdomskolelærerutdanninga og tillitsvalgt for lærerstudentene, mener det er bra om Regjeringa velger Vestfold-modellen som ny modell for allmennlærerutdanninga.

- Jeg har ingen tror på at man kan få spisskompetanse ved å ta en allmennlærerutdanning. Ungdomsskolelærere kommer tettere inn på ungdom ved å ta den utdanningen jeg gjør, sier Ludvigsen.

Andre utfordringer i ungdomsskole

Lærerutdanninga for ungdomstrinnet ble etablert i 2007. Bakgrunnen var et ønske om å utdanne lærere skolert for å møte utfordringene i ungdomskolen, sier studieleder Anne Fængsrud.

To kull studenter er nå i gang med den spesialiserte lærerutdanninga som gir studentene innsikt i ungdomskulturen og unges oppvekstvilkår.

Gjør seg bemerket

Og studentene har gjort seg bemerket under praksisperiodene. Tilbakemeldingene er svært gode, forteller prosjektleder Mattias Øhra.

- Lærerstudentene er mer selvstendige, og de jobber. Det er tilbalemeldingene som praksislærerne gir meg. Studentene er veldig dedikert å jobbe med ungdom, og det er viktig, sier Øhra.