Normal

Tok bilde av elev i dusjen

– Bildet ble lagt ut på en side hvor elevene skulle stemme frem den tjukkeste på skolen. Eleven rakk ikke å få på seg klærne før bildet var ute på nettet, forteller mobbeforsker.

Mobbing på nett

ALVORLIG PROBLEM: Mobbing på nett forsterker den direkte mobbingen.

Foto: Rune Eian / Illustrasjonsfoto

Ungdom bruker nettet til å stemme på hvem som er finest, styggest og tykkest i klassen, forteller Jens Kristian Nærbøe, universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Han har forsket på mobbing og sett flere stygge eksempler.

Fortsetter etter skolen

I dagens samfunn fortsetter mobbingen selv etter at elevene har kommet hjem fra skolen. Nærbøe mener det er vanskelig å si hvor mye nettmobbingen har økt.

– Før i tida kunne man lukke døra, det kan man ikke nå lenger, sier Nærbøe.

Ungdommer som blir utsatt for mobbing i dag får gjerne mobbingen forsterket av sosiale medier.

Nærbøe mener arenaer hvor man får løst opp mobbing og konflikter er blitt viktigere enn tidligere.

Økning i mobbesaker

I løpet av 2014 hadde Konfliktrådet i Vestfold 19 mobbesaker, dette er en økning på 10 prosent fra året før.

– Erfaringene fra mekling i mobbesaker er gode, forteller rådgiver Agron Tahiri.

Sakene som Konfliktrådet behandler kommer som oftest etter henvendelse fra politiet hvor de involverte er under 15 år. Andre ganger kommer henvendelsene direkte fra foreldre eller skole.

Trygg arena

Tahiri sier de legger vekt på at begge parter i konflikten skal føle seg trygge, og at det er frivillig for alle involverte.

– Den som har gjort noe galt får mulighet til å lytte til hva dette innebærer for den andre. Etter hvert som de føler seg tryggere i situasjonen tar de ansvar for det de har gjort, sier Tahiri.

Også universitetslektor Nærbøe har gode erfaringer fra mekling.

– Mitt inntrykk er at mekling kan ha noe for seg i forhold til begge parter. Mobberen skjerper seg kraftig og har sluttet med aktiviteten. Også de som har vært utsatt for trakassering antyder positive erfaringer etter meklingsmøtene, sier han.