NRK Meny
Normal

Ble frikjent i tingretten – dømt i lagmannsretten

En kvinne i 20-årene mottok dagpenger samtidig som hun studerte.

Da Nav gjorde en rutinekontroll fant de ut at kvinnen i 20-årene mottok dagpenger samtidig som hun var 80 prosent deltidsstudent ved Høgskolen i Vestfold.

Kvinnen har forklart at hun trodde hun hadde rett på dagpenger selv om hun studerte. I retten fortalte hun at hun ringte Nav for å få avklart om studiene hadde noen betydning for utbetalingen av dagpenger.

Ifølge kvinnens forklaring fikk hun da til svar at studiesituasjonen hennes var så begrenset at den ikke påvirket dagpengeordningen, siden hun bare var på skolen to dager i uken. Hovedregelen er at personer som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger.

Tror ikke på kvinnen

Nordre Vestfold tingrett frikjente kvinnen, som til sammen urettmessig har fått utbetalt 66.411 kroner. Men statsadvokaten anket til Agder lagmannsrett, som kom til en annen konklusjon.

Lagmannsretten mener kvinnen var klar over at hun ikke hadde krav på dagpenger. De begrunner dette med at hun har svart «nei» på at hun er under utdanning når hun har fylt ut elektroniske meldekort hver 14. dag.

Retten mener også at kvinnen ikke ville ha fått svaret hun mener å ha fått fra en Nav-ansatt på telefon dersom hun hadde gitt korrekte opplysninger.

Kvinnen er dømt til 30 timers samfunnsstraff.