LHK og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen har inngått forlik

Larvik håndballklubb og den tidligere daglige lederen er kommet til en enighet, etter to runder i retten.

Harald Gaupen og Søren Hellenes

I RETTEN: Styreleder i LHK, Harald Gaupen, sammen med klubbens advokat, Søren Ø. Hellenes. (arkivbilde)

Foto: Vegard Lilleås / NRK

«Larvik Håndballklubb og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen har den siste tiden hatt samtaler om å løse tvisten om utestående lønn. Samtalene har vært gode og konstruktive fra begge sider, og partene har nå blitt enige om å forlike saken».

Det skriver Hansens advokat, Roger Berglie, i en pressemelding fredag.

Hansen sa opp sin stilling som daglig leder i Larvik Håndballklubb (LHK) da det ble kjent at klubben var i ferd med å gå konkurs. I etterkant krevde han LHK for lønn og feriepenger for august til og med desember 2013.

Disse pengene mente klubben på sin side at Hansen hadde fraskrevet seg. Hansen sa han kun godkjente utsatt betaling av lønn på grunn av håndballklubbens økonomiske situasjon.

Nesten en million kroner

Kravet til den tidligere daglige lederen var på 720 000 kroner. Larvik tingrett frifant imidlertid Larvik Håndballklubb. Hansen anket saken til lagmannsretten, hvor han ba om 560 000 kroner, samt at klubben skulle dekke saksomkostningene.

Han fikk medhold i lagmannsretten, og håndballklubben ble dømt til å betale ham 560 000 kroner. Klubben ble også dømt til å betale totalt 343 930 kroner i saksomkostninger til Hansen, for behandling av saken i både tingretten og lagmannsretten.

I etterkant anket LHK saken til Høyesterett. Denne anken er nå trukket.

Fredag opplyser Hansens advokat, Roger Berglie, at de har inngått et forlik med LHK. Innholdet i forliket, ønsker han imidlertid ikke å gå ut med.

«Til grunn for forliket ligger det en aksept av dommen i Agder lagmannsrett som ga Bruun Hansen medhold i sitt krav. Styret i Larvik Håndballklubb har valgt å legge dommens premisser til grunn, og at det pt foreligger et legitimt lønnskrav», heter det videre i pressemeldingen.

NRK har snakket med Bjørn-Gunnar Bruun Hansen som ikke ønsker å kommentere saken.

Daglig leder i Larvik, Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen håper forliket kan bidra til ro rundt klubben, opplyser hans advokat.

Foto: Anette Stensholt / NRK