Ber om utsettelse

Fylkesordfører Rune Hogsnes og Tjøme-ordfører Bente Bjerke ber forsvarsdepartementet utsette flytting av virksomheten ved Mågerø til 2025. Flyttingen er i dag planlagt til å skje mellom 2017 og 2020. De mener teknologi, infrastruktur, beredskap, kompetanse og forutsigbarhet for de ansatte må være på plass før en flytting slik at Norge opprettholder beredskapsevnen.

Rune Hogsnes og Bente Bjerke
Foto: Privat